Lukijalta: Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt eivät toimi ilman lähiesimiesten johtamisosaamista

Viime vuosina on sosiaali- ja terveydenhuollossa ollut vallalla ikävä trendi, jossa hoitotyön johtajia on vähennetty. Hoitotyön johtajilla tarkoitetaan hallintoylihoitajia, ylihoitajia sekä hoitotyön lähiesimiehiä kuten osastonhoitajia ja apulaisosastonhoitajia.

Tehy selvitti äskettäin hoitotyön johtajien jaksamista kyselyn avulla. Kyselystä käy ilmi, että hoitotyön johtajia on vähennetty. Erityisesti lähiesimiesten kuten osastonhoitajien vähentäminen vaikuttaa kielteisesti koko toimintaan ja hoitohenkilöstön hyvinvointiin. Kyselyn mukaan hoitotyön johtajien jaksaminen on kovilla. Lähivuosina hoitotyön johtajia jää myös joukoittain eläkkeelle.

Päättäjien olisi tajuttava, että sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt eivät toimi ilman lähiesimiesten johtamisosaamista. Esimerkiksi päivystyspoliklinikan, teho-osaston, vuodeosaston, synnytysosaston tai leikkausosaston toiminnan järjestäminen niin, että kaikki toimii läpi vuorokauden, päivästä toiseen vaatii monen palasen ja yksityiskohdan yhteensovittamista.

Hoitotyön johtajat johtavat maassamme lähes 300 000 hoitotyöntekijää. Päättäjien olisi ymmärrettävä, että lähiesimiesten määrän vähentäminen on todellinen uhka niin potilaiden hoidolle kuin henkilöstön jaksamiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollosta ei voi vähentää enää yhtään osastonhoitajaa tai apulaisosastonhoitajaa.

Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja, Tehy