Lukijalta: Kymsoten Marja-Terttu Nuorivuori suhtautuu yliolkaisesti Haminan terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluja kohtaan

Marja-Terttu Nuorivuori toteaa (KySa 17.8.), että ”nykyisen suunnitelman mukaan ympärivuorokautista päivystystä olisi tulevaisuudessa Koksissa ja Ratamossa. Haminan kiirevastaanotto nykyisen kaltaisena loppuisi. - Silloin yhdenvertaisuus Kymsoten palveluissa toteutuu.”

Termit päivystys ja kiirevastaanotto sekoitetaan. Haminassa ei ole päivystystä vaan kiirevastaanotto kello 22:ee asti. Lausunnossaan Kymsoten palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta Hamina toteaa, että ”terveydenhuollon kiirevastaanotto tulee säilyttää Haminassa kello 8–21. Haminan kiirevastaanotto helpottaa keskussairaalan poliklinikkatoimintaa sekä parantaa myös miehikkäläläisten ja virolahtelaisten palvelujen saavutettavuutta.” Tuota viimeistä lausetta Nuorivuori ei tunnu ymmärtävän lainkaan. Lause ilmentää myös Koksin poliklinikkatoiminnan hoitohenkilöstön huolta Haminan kiirevastaanoton lopettamisesta.

Modernissa organisaatiossa ylhäältä ohjattu palvelujen suunnittelu on kaikuja menneisyydestä.

Nuorivuori lohduttaa kuitenkin haminalaisia toteamalla, että ”ei heiltä kaikkea olla viemässä.” Lause ilmentää selvästi Nuorivuoren yliolkaisuutta Haminan terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluja kohtaan. Haminassa terveydenhoito järjestettiin hyvin Kymsoten suurimpiin kuntiin nähden.

Tästä Kymsote voisi ottaa koppia. Navigaattorin käytön oppiminen olisi myös paikallaan. Haminan keskuksesta Koksiin ajaa noin 20 minuutissa. Haminan Turkialta noin 40 minuuttia.

Suunnitelmassa Kymsoten palveluiden saatavuudesta näkyy kautta linjan substanssiosaamisen puute. Onko kysymyksessä haluttomuus ymmärtää substanssiosaamisen merkitys terveys- ja sosiaalipalveluiden kaltaisen asiantuntijaorganisaation suunnittelussa. Modernissa organisaatiossa ylhäältä ohjattu palvelujen suunnittelu on kaikuja menneisyydestä. Suunnittelu voi osua omaan nilkkaan.

Suunnitemassa palveluiden saatavuudesta on piirteitä, jotka voivat osoittautua kalliiksi. Laskun maksamme me kuntalaiset. Talouden ja toiminnan suunnittelussa on aika ottaa lusikka kauniisti käteen. Suunnitelmien täytyy perustua asiakaslähtöisyyteen ja huomioida asiantuntija organisaatio.

Emmekö ole rakentamassa terveyden ja sosiaalipalvelujen organisaatiota, jossa hyvä hoito merkitsee katkeamatonta hoitoketjua, asiakas saa tarpeellisen hoidon oikea-aikaisesti, paljon hoitoa tarvitsevat voivat luottaa oman lääkärin osaamiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön? Palvelut toteutetaan lähipalveluina. Monipuolinen erikoislääkäreiden osaaminen on keskussairaalassa ja tarvittaessa oman lääkärin konsultoitavissa. Kotihoito ja kotisairaala suunnitellaan asiakaslähtöisesti. Ennaltaehkäisevä osaaminen on moniammatillisissa käsissä. Yhteistyö ja osallisuus on suunnittelun avainsanoja.

Riitta Hytönen, kaupunginvaltuutettu (sd.), Hamina

Luetuimmat