Lukijalta: Jari Elomaa vastaa Joona Mieloselle: Valtionosuudetkin ovat kerättyä verotuloa

Pysyvät ja uudet työpaikat ratkaisevat Kymenlaakson tulevaisuuden. Verot valtion maksettaviksi, on vanha vasemmiston esittämä kikka kuntien talouden hoitamiseksi. Tätä samaa silmänkääntötemppua esittää Joona Mielonen mielipidekirjoituksessaan (KySa17.2.). Hän esittää kuntien talousahdinkoon ratkaisuksi suurempia valtionosuuksia. Tätä esittäessään Mielonen ilmeisen tietoisesti jättää sanomatta, että myös valtionosuudet ovat veronmaksajilta kerättyä verotuloa.

Kuntien ja valtion talouden ongelmia ei ratkaista siirtämällä veroilla kerättyjä euroja taskusta toiseen. Korkeampi työllisyysaste on kestävä ja pysyvä ratkaisu tilanteeseen. Kannattava, monipuolinen ja innovatiivinen yritystoiminta synnyttää uusia työmahdollisuuksia. Ihmisten toimeentulo paranee ja kuntien taloudenhoito helpottuu työnteon synnyttämällä arvonlisällä ja verotulojen kasvulla.

Kymenlaakson pärjäämisen ratkaisee työnteolla saavutettava arvonlisä, ei verotulojen siirtäminen taskusta toiseen.

Kymenlaakson yritystoiminnan ja koko Suomen elinkeinoelämän kannalta on tärkeää se, miten vientiteollisuutemme tuotteet pääsevät maailmanmarkkinoille. Haminan-Kotkan satama on Suomen suurin yleissatama, jonka kautta suuri osa viennistä kulkee. Niin satamayhtiön kuin muidenkin yritysten toiminnan tae on hyvät maantie- ja rautatieyhteydet. Alueemme kannalta on siis ensiarvoisen tärkeää, että jo suunniteltu valtatie 15:n parannustyö välillä Kouvola –Kotka saadaan toteutukseen.

Välttämätön on myös Kouvolan ja Kotkan välisen rataosuuden kantavuuden parantaminen ja kaksoisraiteen ulottaminen Kotkaan sekä Kotolahden ratapihainvestoinnin toteuttaminen. Nämä investoinnit on saatava toteutukseen tulevalla eduskuntakaudella. Vientiteollisuuden pärjääminen ja hyvät yhteydet edesauttavat myös alueemme pienten ja keskisuurten yritysten kasvua, sekä uusien yritysten sijoittumista alueellemme. Suomen ja Kymenlaakson pärjäämisen ja hyvinvoinnin tulevaisuudessa ratkaisee työnteolla saavutettava arvonlisä, ei verotulojen siirtäminen taskusta toiseen.

Jari Elomaa, kansanedustajaehdokas (kok.), Kotka