Lukijalta: Uusi laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua

Varhaiskasvatuksen kehittäminen sai puolueilta selkeän tuen, ja uusi varhaiskasvatuslaki astuu näin ollen voimaan 1.9.2018 päivittäen peräti vuodelta 1973 olevan lainsäädännön. Yhteiskunnassa nähdään nyt jo laajemminkin laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen merkitys aivan opinpolun alkumetreiltä lähtien. Jatkumon luominen varhaiskasvatuksesta perusopetukseen tasaa eri taustoista tulevien lasten kouluvalmiuksia ja tuottaa siten koulutuksellista tasa-arvoa. Uusi laki tukee varhaiskasvatuksen tavoitteiden ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista ja vahvistaa varhaiskasvatuksen opetusalaksi.

Henkilöstön koulutuksella ja varhaiskasvatuksen laadulla on selvä yhteys. Lakiesityksen mukaan vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatusopettajan tai sosionomin kelpoisuus. Kaikkien tällä hetkellä kelpoisten henkilöiden kelpoisuudet säilyvät. Uuden varhaiskasvatuslain myötä määritellään nyt tarkemmin päiväkodissa työskentelevät ammattiryhmät. Samanlaista työn kohdentamista tehdään aivan vastaavasti muilla aloilla, kuten terveydenhuollossa. Näin hyödynnetään eri koulutusten tuottamaa osaamista ja selkeytetään työntekijöiden ammatillisia vastuita kunkin ammatillisten valmiuksien mukaisesti. ”Kaikki tekevät kaikkea” -kulttuurista on nyt varhaiskasvatuksessa otettu askel eteenpäin.

Henkilöstön koulutuksella ja varhaiskasvatuksen laadulla on selvä yhteys.

Työn vastuiden ja sisällön tarkempi määrittely on luonnollinen osa työkulttuurin kehittymistä. Nimikkeiden päivittäminen oli moniammatillisen yhteistyön ja yhdenmukaisen varhaiskasvatuslaadun kannalta välttämätöntä. Uudet päiväkodeissa työskentelevien nimikkeet – varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja – tehostavat toimintaa ja turvaavat lapsen oikeutta niin opetuspedagogiseen ohjaukseen, sosiaalialan osaamisen läsnäoloon kuin hoivaan. Jokainen päiväkodin henkilöstöön kuuluva ammattilainen vahvistaa omalla osaamisellaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista.

Eni Vitikainen, alueasiamies, OAJ Etelä-Karjala

Uusimmat uutiset