Lukijalta: Vanhustenhoidon ongelmien korjaaminen on aloitettava kirjaamalla hoitohenkilökunnan sitova mitoitus lakiin

Viime viikkoina on noussut esiin keskustelu ikäihmisten hoidon laadusta. Tämä ei valitettavasti tullut esiin positiivisten asioiden kautta, vaan alalla olevien yksityisten toimijoiden todella järkyttävien laiminlyöntien takia. Näitä laiminlyöntejä on nyt tullut esiin usean yksityisen toimijan osalta. Tässä vaiheessa on jouduttu jo kahdessa yksityisen toimijan asumispalveluyksikössä toiminta keskeyttämään viranomaisten toimesta. Puutteita on ollut muun muassa henkilöstömitoituksessa sekä asukasturvallisuudessa.

Nämä ongelmat eivät kuitenkaan ole uusia tai alkaneet vasta nyt. Niin palveluiden asiakkaat, heidän omaiset kuin hoitohenkilökunta ovat jo pitkään pyrkineet nostamaan esiin näitä epäkohtia ja ongelmia, joista jälleen puhutaan. Valitettavaa on, että aiemmat hätähuudot eivät ole tuottaneet tulosta. Ikävää on myös ollut se, että myös kotihoidossa taistellaan resurssipulan kanssa.

Nyt on nähty, miten hyvin suosituksista pidetään kiinni.

Vanhuspalveluiden ongelmat ovat hyvin moninaisia ja niihin tarvitaan useampia eri toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi. Yksi näistä toimenpiteistä on hoitohenkilökunnan sitovan mitoituksen kirjaaminen lakiin. Tätä on yritetty jo vuonna 2012, mutta silloin se kaatui yhden puolueen tahdosta, joten siitä tuli suositus. Nyt on nähty, miten hyvin suosituksista pidetään kiinni. Mutta jostain on aloitettava, joten aloittakaamme hoitohenkilökunnan sitovan mitoituksen kirjaamisesta lakiin!

Helmikuun alussa laitettiin aluilleen kansalaisaloite, jossa vaaditaan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksen vähimmäismäärän kirjaamista lakiin. Kansalaisaloitteessa halutaan muuttaa 0,5 hoitajan suositus 0,7 lakiin kirjattuun vähimmäismäärään. Nostamalla mitoitusta pystytään takaamaan asiakkaille turvallisuutta sekä inhimillisempää perushoitoa heidän tarpeidensa mukaan.

Meillä on lakiin kirjattu henkilöstömitoitus varhaiskasvatukseen. Miksemme siis vaatisi samaa ikäihmisille?

Nina Peltonen, kansanedustajaehdokas (sd.), Hamina

Luetuimmat