Lukijalta: Esityslistan tiedot kotkalaisten tietoon

Allekirjoittaneen oikaisuvaatimus julkisen asiakirjan luovuttamista ja vahingonkorvausta koskevassa asiassa oli jätetty pois Kotkan kaupungin internetsivujen esityslistasta.

Kyseinen 1.10. kaupunginhallituksessa käsitelty § 284 asiaa sensuroitiin, jolloin kotkalaiset eivät ole tienneet, mitä kaupunginhallituksen 1.10.2018 / § 284 asia koski. Kuntalaisten on tiedettävä mitä asioita kaupunginhallitus on kulloinkin käsitellyt.

Asko Kervinen, Hamina