Lukijalta: Kotkan ja Haminan psykiatrian erikoislääkäripalvelut ulkoistettiin vähin äänin huolestuttavin seurauksin

Sain joitakin kuukausia sitten huolestuneen yhteydenoton Kymsoten muutamalta Miepä-työntekijältä. He ottivat yhteyttä minuun valtuutettuna, koska eivät olleet saaneet huolilleen vastakaikua talon sisällä eivätkä voi omalla nimellään työnantajaansa julkisesti arvostella. Olen itse vienyt asiaa niin kaupungin kuin Kymsoten sisällä ilman tuloksia. Siksi ainoa keino on tuoda asia julki.

Työntekijät ovat hyvin huolissaan muutoksesta palvelun laadussa. Vuosien aikana rakennetut hyvä käytänteet on pistetty uusiksi. Lähetteetöntä pääsyä hoitoon ei varsinaisesti enää ole. Akuuttityöryhmään pääsyä on vaikeutettu ja ympäri vuorokauden päivystävä Miekukaan ei ole entisensä. Moni potilas on jäänyt tyhjän päälle. Korona siirsi tärkeän henkilökohtaisen kohtaamisen puhelinsoittojen varaan – monen hoitosuhde on näin katkennut. Mielenterveyspuolella koronan todelliset vaikutukset tulemme havaitsemaan ja sen tulema on synkkä.

Mielenterveyspalveluissa palveluiden saatavuuden parantaminen ja matalampi kynnys ovat suoraa säästöä raskaista laitospalveluista. On hyvin huolestuttavaa, että käytäntöjen yhtenäistäminen Kymenlaaksossa on johtanut nimenomaan kynnystä korottaviin toimiin.

Työntekijöiden isoin huoli liittyi kuitenkin siihen miten organisaatio Miepä-palveluissa yleensä Kotkassa toimii. Sen ongelmat voi helposti johtaa sen hallituksen päätökseen ulkoistaa kolmen vuoden sopimuksella psykiatrian erikoislääkäripalvelut.

Päätöstä esiteltiin hallitukselle vetoamalla lääkäripulaan “vuosien yrittämisenkin” jälkeen. Tämä siitäkin huolimatta, että Kymsote oli sillä hetkellä toiminut vasta alle vuoden. Mihin katosi isomman työnantajan houkuttelevuus saada työntekijöitä? Tällä argumentilla Kymsotea kuntapäättäjille markkinoitiin.

Tilaajan näkökulmasta ulkoistus on helppo ratkaisu. Mutta käytännössä päätös on aiheuttanut vain ongelmia. Lääkäreiden vaihtuvuus ja organisaation sisällä olevat epäselvyydet jonka työyhteisön sisään tuotu ulkopuolinen toimija aiheuttaa ovat todellisia ongelmia, joista työntekijät ovat huoliaan ilmaisseet.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa työtä ei voi johtaa toimistosta käsin vaan niiden ääntä kuullen, jotka sitä arvokasta työtä kentällä tekevät. Työntekijöitä tulisi vaientamisen sijaan rohkaista tuomaan ajatuksensa julki.

Kymsoten on ryhdyttävä pian osoittamaan, että sitä kiinnostaa työntekijöidensä, jäsenkuntien päättäjien, asukkaiden ja palvelunkäyttäjien näkökulmat. Jo se, että työntekijät joutuvat ottamaan huoliinsa yhteyttä kaupunginvaltuutettuun kertoo että kaikki ei ole kunnossa. Kymsote kaipaa kokonaisvaltaista demokratisointia.

Joona Mielonen (vas.),

kaupunginhallituksen jäsen, Kotka

Kommentoidut