Lukijalta: Hyvät tavat tukevat koulumenestystä

Apulaisrehtori Sakari Valtiala (KySa 8.6.) on sitä mieltä, että käyttäytymisen opettaminen on koulun perustehtäviä. Mitä historia opettaa asiasta? Mielestäni on syytä tarkastella asiaa laajemmasta näkökulmasta. ”Vanha koululaitos” näytti puutteistaan huolimatta, mikä on ollut kasvatuksen merkitys kotona ja koulussa sekä millä tuloksilla. Sieltä pitäisi nyt hakea oppia – soveltuvin osin.

Miksi hyvää käytöstä ja käytöstapoja tarvitaan? Siksi, että se on tärkeä yksityiskohta nuoren ja vanhemmankin ihmisen elämänmenossa. Se liittyy moneen sellaiseen asiaan, jotka vaikuttavat menestymiseen elämän eri aloilla. Asialla on merkitystä yksilön menestyksen kannalta. Hyvä käytös ja toisten huomioiminen luo tasapainoa ja harmoniaa ympäristöönsä. Otan esimerkiksi laivayhteisön, jossa työntekijät joutuvat pitkiäkin aikoja työskentelemään ja elämään yhdessä. Yksi ”mätämuna” voi tuhota yhteisön ilmapiirin.

Peruskoulun ongelmat siirtyvät koulutusketjussa eteenpäin.

Sukupolvi, pari sitten kotikasvatuksella karsittiin huonot tavat pois. Ainakin yritettiin. Kotikasvatuksen tulisi edelleenkin olla etusijalla. Jos oppilaitokset toimisivat sisäoppilaitoksina, tilanne olisi toinen. En kiellä sitä, etteikö peruskoulun tehtäviin kuuluisi kasvatusvelvoite. Sitä varten kouluilla ja niiden henkilökunnalla tulisi kuitenkin olla oikeudet ja välineet järjestyksen ja opintorauhan ylläpitoon. Niiden väitetään nyt puuttuvan.

Pitkäaikaisella kokemuksella aikuiskoulutuksesta voin sanoa, että huonompaan suuntaan on menty. Peruskoulun ongelmat siirtyvät koulutusketjussa eteenpäin. On ajauduttu ongelmiin, jotka haittaavat opiskelua ja vievät opettajilta turhaan aikaa ja motivaatiota. Ne vaikuttavat suoraan myös opintotuloksiin. Ei pärjätä ammatillisessa tai korkeakoulutuksessa, jos lepsuillaan peruskoulussa. Nykytila johtaa jatkuessaan opetusalojen kriisiin – pätevän väen vähenemiseen ja tilapäisiin, epäpäteviin opettajiin sekä huonoihin opintotuloksiin. Ryhtiliikettä tarvitaan.

Timo Kiiski, Pyhtää