Lukijalta: Työ ja taistelu itäisen rantaradan puolesta jatkuu, kirjoittaa kuntaministeri Sirpa Paatero – "On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta ratkaisusta tulee järkevä"

Tarve Helsingistä rantaa kulkevalle raideliikenteelle on ollut vuosikymmeniä Heli-radan suunnitelman nimellä. Sittemmin Helsingin kaavassa ja Uudenmaan maakuntakaavassa linjaus siirrettiin pohjoisemmaksi eli liittymään tulevaan lentorataan. Kotkassa vuosikymmeniä toiminut, eri puolueiden edustajista koostunut rantaratatoimikunta, (johon olen myös kuulunut jo vuodesta 2000), on laajentunut kaikkien eteläisten kaupunkien yhteistyöksi Porvoosta Haminaan.

Ratahallintokeskuksen suunnitelmissa itäinen rantarata on ollut jo pitkään, ja olemme huolehtineet, että varaus raidelinjaukselle on vahvistettu aiemmin Itä-Uudenmaan ja sittemmin Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntakaavassa, jolloin se huomioidaan myös kuntien kaavoituksessa. Tämän lisäksi olemme kaikkina näinä vuosina pitäneet yhteyttä kaupunkien johdon lisäksi myös satamiin, elinkeinoelämään, VR:ään, ministeriöön, sekä Venäjän lähetystöön.

Edellisellä hallituskaudella nousi esiin tarve valtion taloustilanteen vuoksi tukea suurten hankkeiden valmistelua perustamalla hankeyhtiöitä. Näistä Turun tunnin junan ja Suomi-radan osalta yhtiöt on perustettu viime keväänä. Tätä mallia tehtäessä on LVM:n tehtäväksi kirjattu neuvotella yhteistyössä alueiden kanssa itäisestä linjauksesta. Ajatus, että hankeyhtiöitä perustamalla ohjataan suuria liikennehankkeita, on tuskin ollut kenenkään mielessä, vaan että siihen vaaditaan kunnollinen arviointi koko Suomen liikenneverkoston tulevaisuudesta.

Tähän liittyen monien hämmästys oli suuri, kun jo ennen 12-vuotista parlamentaarista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa LVM laittoi ulos tiedotteen, jossa linjaus oli tehty huomioiden vain toinen vaihtoehto. Etenkin, kun perusteena oli käytetty toisen vaihtoehdon vajaata rahoitusta, vaikka Kotka oli jo ilmoittanut aiemmin ja teki 7.10. valtuustossa päätöksen loppurahoituksesta.

Perusteet kansainvälisen kaupan ja matkailun, Suomen satamien liikenteen, päivittäisen työmatkaliikenteen uusien alueiden, sekä ilmastonmuutoksen vuoksi rantaa kulkeva ratavaihtoehto on mielestämme hyödyllisin. Se on myös tarpeellinen linjaus ajatellen strategiaa koko Suomen saavutettavuuden ja kasvun luomiseksi. Näistä syistä on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta ratkaisusta tulee järkevä. Tähän työhön olen vahvasti sitoutunut ja vaikuttaminen yhteistyössä kaikkien rannikon kaupunkien kanssa on yhä meneillään. Emme ole luovuttamassa, vaan lisäämme vaikuttamista.

Sirpa Paatero, kansanedustaja ja kuntaministeri (sd.)

Luetuimmat

Uusimmat uutiset