Lukijalta: Sähköautojen latauspistepakko käy kalliiksi taloyhtiöille

Valtio aikoo velvoittaa taloyhtiöt ja vuokratalot mahdollistamaan viipymättä sähköautojen latauspisteen, kun joku asukas sitä haluaa. Ja taloyhtiön, jossa on yli neljä autopaikkaa, pitäisi rakentaa putkitukset latauspisteitä varten isompaa remonttia tehdessään, vaikka yhdelläkään asukkaista tai osakkaista ei olisi sähköautoa. Ei vaikuta ihan fiksulta, eikä taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevältä!

Nämä velvoitteet nostaisivat toteutuessaan asumisen jo entuudestaan korkeita kustannuksia ja käyvät kalliiksi taloyhtiöille. Tehty latausvalmius voi pahimmillaan jäädä kokonaan käyttämättömäksi ja turha kuluerä on ainoa asukkaille näkyvä aikaansaannos. Asuintalojen ja asukkaiden kannalta on järkevää lähteä latauspisteitä tekemään kunkin talon ja asukkaiden omien tarpeiden mukaisesti eikä valtion pakottamana kaavamaisena kaikkia koskevana ratkaisuna.

Tehty latausvalmius voi pahimmillaan jäädä kokonaan käyttämättömäksi ja turha kuluerä on ainoa asukkaille näkyvä aikaansaannos.

Kiinteistöliiton marraskuussa julkaisemassa korjausrakentamisbarometrissa tulokset osoittavat, että taloyhtiöiden vastuuhenkilöt ovat tunnistaneet vahvasti sähköautojen latausjärjestelmien selvittämis- ja toteuttamistarpeen, ja on selvää, että monet yhtiöt tulevat myös toimimaan asiassa heidän omien tarpeidensa mukaisesti.

Hallituksen ehdottamat kansalliset kiristykset ylittävät roimasti sen mitä EU edellyttää. EU:n energiatehokkuusdirektiiviin kirjatut velvoitteet riittävät edistämään latauspisteiden yleistymistä luontevaa tahtia, eikä kansallisesta lainsäädännöstä pidä tehdä direktiiviä kireämpää. Direktiivi velvoittaa taloyhtiöt varustamaan autopaikat latausvalmiuden mahdollistavalla putkituksella uusissa yli kymmenen autopaikan rakennuksissa sekä niissä vanhoissa rakennuksissa, joissa tehdään laaja korjaushanke rakennukseen kiinteästi kytkeytyvälle yli kymmenen autopaikan pysäköintialueelle.

Pitäydytään siinä mitä Suomi ajoi EU:ssa direktiiviä valmisteltaessa, eikä nyt itse omilla kansallisilla kiristyksillä ajeta asuintaloja asukkaineen ahdinkoon. Sähköautojen yleistyessä latauspisteitä syntyy luonnolliseen tahtiin ja aitoon tarpeeseen, fiksusti ja vapaaehtoisesti.

Sami Tammisto,

Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto,

Kaakkois-Suomi