Lukijalta: Ei pidä paikkaansa, että tulonsiirrot menisivät vain pienituloisille

Aina, kun talous nousee, pääsevät eduista ensin luonnollisesti nauttimaan aikaan saavat ja osaavat. Se heille suotakoon – kynnelle kykenevät olkoon etuoikeutettuja. Mutta verotusoikeuden maassa tulee ennen pitää kehityksen kohdistua siipirikkoihin, esimerkiksi toimeentulotuella eläviin.

Kaikki yhteiskuntaluokat saavat tavalla ja toisella kompensaatiota yhteiskunnalta. Rikkaiden kompensaatio vaan ei näy, kun taas joku sossun luukulla käyvä on oitis leimattu. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan köyhin kymmenes, desiili, suomalaisista saa tulonsiirroista vain 9,4 prosenttia. Rikkain desiili saa tasan kymmenen, vähän köyhiä enemmän. Loput 80,6 prosenttia jakautuvat väliryhmille.

Osittain lukuja selittävät ansiosidonnaiset, yleiseen tulotasoon nähden suuret, vanhuuseläkkeet, mutta ilman niitäkin on köyhimpien osuus tulonsiirroista vain 13,6 prosenttia ja rikkaimpien 5,6 prosenttia. Ei siis pidä paikkaansa, että tulonsiirrot menisivät vain pienituloisille. Alemmissa tuloluokissa on kyllä enemmän tulonsiirtoja saavia, mutta rikkailla könttäsummat ovat suurempia.

Allokointi, tässä tapauksessa rajallisten taloudellisten ja poliittisten voimavarojen kohdentaminen, on hyvä olla eduskuntavaalitulosta myötäilevä. Kun heikompiosainen saa apua sosiaaliturvasta, hänen kätensä ei tarvitse vapista eikä silmän räpsähdellä. Mikäli tämä hallitus sosiaaliturvasta leikkaa, leikattakoon nyt kaikkein suurimmista tulonsiirroista.

Ei pidä unohtaa, että köyhyyttä vastaan luodut järjestelmät ovat vuosikymmenten kuluessa muuttuneet yhä enemmän elintason turvaajiksi ja julkinen sektori kanavoi jo valmiiksi hyvätuloisille anteliaamman sosiaaliturvan kuin köyhälle. Ansiosidonnaista sosiaaliturvaa tarvitaan muutosreformi.

Markus Malmi, Lappeenranta

Kommentoidut