Lukijalta: Kotoutuskoulutuksessa jotakin pahasti pielessä

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tea Munne ja Juha-Pekka Kallioniemi vastasivat (KySa 14.9.) allekirjoittaneen kotoutumiskoulutusta koskeneeseen kirjoitukseen.

Uskoisin, että teoriassa pyritään saamaan koulutettavat eritasoisiin ryhmiin, mutta käytännössä samoille kursseille päätyy tosi eritasoisia ihmisiä. Syitä voin arvailla: kurssin hinta taitaa olla sama, osallistuuko siihen viisi tai 15 ihmistä, joten kurssille pyritään saamaan maksimimäärä osallistujia.

Kenties on hyvin vaikea saada kokoon 15 henkilöä, jotka ovat samantasoisia kielitaidon osalta, joten tässä olisi ainakin yksi selitys, miksi samassa ryhmässä on niin kirjava taso. Roolinsa on myös talous- ja työvoimapolitiikalla.

Markku Kumpunen (Kysa 11.9.) pääkirjoituksessa tarttui maahanmuuttajien kielenopetuksen heikkoihin tuloksiin viitaten Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n selvitykseen. Kerrankin arvioitiin, onko maahanmuuttajien opetukseen satsatulle 82 miljoonalle eurolle saatu vastinetta. Tähän asti on mittarina ollut ainoastaan satsattu rahan määrä, vaikka mielestäni mittarina pitäisi olla saadut tulokset.

Olisi tarkasteltava valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja myös niiden firmojen ohjeistusta, keltä tilaatte niitä kursseja. Tuskin tekään voitte tyytyväisenä paukuttaa henkseleitä, jos luitte VTV:n selvityksen.

Ei voi olla niin, että pääasiallinen tehtävä on noudattaa opetussuunnitelmaa ja ohjeistusta ja sen lisäksi saada jotenkin kulutettua myönnetyt määrärahat. Jotain on perusteellisesti pielessä, kerran tulokset ovat mitä ne ovat.

Ja niin kun aikaisemmin kirjoitin, tarkoitus ei ole moittia alemman tason toimijoita. He yrittävät parhaansa ja toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti.

Freddy Van Wonterghem (ps.), Kotka