Lukijalta: Mitä järkeä on maksaa ulkomaille tuontiöljyn ja kivihiilen tuonnista, kun sitä voidaan korvata kotimaisella turpeella?

Riku Rinnekangas kirjoitti Suomen luonnonsuojeluliiton nimissä mielipidekirjoituksen (KySa 23.9.), jossa vastusti oman kotimaisen uusiutuvan energialähteen turpeen käytön jatkumista. Hän jatkoi vielä samaa kirjoituksessaan 27.9.

Mielestäni on käsittämätöntä, että joku voi ylipäätään kannattaa ulkomaisen energian tuomista ja samalla rahojemme kylvämistä ulkomaille, vaikka meillä on oma kotimainen vaihtoehto tarjolla. Pääosin Rinnekankaan perustelut ilmeisesti pohjautuvat kummalliseen toiveajatteluun, että energiaa ei jatkossa tarvita tai se tuotetaan jotenkin muuten, koskaan ei kuitenkaan kerrota miten muuten.

Suomessa on soita kolmannes maan pinta-alasta, noin 9,3 miljoonaa hehtaaria, turvetuotantoon soveltuvaa tästä on noin 1,2 miljoonaa hehtaaria, mutta energiaturvetuotannossa on vain vajaat 50 000 hehtaaria. Suojeltuja soistamme on yli 12 prosenttia. Turve on maassamme merkittävä työllistäjä. Soita ja turvetta meillä riittää vaikka käyttö kymmenkertaistettaisiin.

Nykytekniikalla turpeen nosto ja käyttö on hyvin puhdasta, se ei yhtään häviä kivihiilelle tai öljylle. Herää siis kysymys, mitä järkeä on maksaa ulkomaille tuontiöljyn ja kivihiilen tuonnista, kun sitä voidaan korvata kotimaisella turpeella? Ja on hyvä muistaa, että turve on hitaasti uusiutuvaa biomassaa, mutta ilmastopolitiikassa tarkoitushakuisesti sitä käsitellään kuten fossiilisia polttoaineita.

Ari Hyvönen, Kausala