Lukijalta: Kuntien omistamissa yhtiöissä johdon on oltava tarkkana – Kaupunki on isäntä ja veronmaksajan saatava rahoilleen vastinetta

Varsin mielenkiintoisen kokonaisuuden ovat kunnat tässä maassa rakentaneet muuttamalla liikelaitoksia osakeyhtiöksi. Niitä on syntynyt kuin sieniä sateella. Iso osa on oman alansa ja alueensa monopoleja.

Voi pohtia, pystyykö monopoli seuraamaan markkinoita herkällä korvalla. Tavoitteleeko monopoli kuten ns. normaaliyhtiö sitä tärkeintä eli asiakastyytyväisyyttä? Innostaako tämä yhtiömuoto panostamaan tekniikan ja henkilöstönsä kehittämiseen? Vaarana voi olla yhtiön keskittyminen siihen, miten ja kuinka paljon nostetaan sellaisia maksuja, joista asiakas ei voi kieltäytyä.

Panostus ihmisiin ja heidän motivaationsa parantamiseen on yksi parhaista tavoista kehittyä ja kehittää. Oli toimiala mikä tahansa, johdon täytyy olla selvillä mitä yhtiössä todella tapahtuu. Tiimityö on ollut esimerkiksi metsäteollisuudessa valttia 1990-luvulta asti. Se edellyttää myös järkevää ja oikeudenmukaista palkkapolitiikkaa.

Kunnallisilla yhtiöillä pitää olla jopa korkeampi moraali kuin yksityisellä sektorilla.

Kaikkein vaarallisinta on tuudittautua siihen, että tilastojen mukaan pärjäämme hyvin. Tämä ajatusmalli on tuhonnut monta yritystä. Elämän pitää olla koko elämän mittainen kehittymisen ja kouluttautumisen polku. Kunnallisilla yhtiöillä pitää olla jopa korkeampi moraali kuin yksityisellä sektorilla. Myös eettisten arvojen pitää olla pesunkestävät.

Osakeyhtiömuoto asettaa yhtiössä toimivan hallituksen vastuullisempaan asemaan kuin liikelaitoksessa. Osakeyhtiölain taakse ei voi piiloutua. Omistajan tulee aina tietää mitä yhtiössä tapahtuu ja millä ehdoilla toimitaan. Lakeja on tehty siksi, että niitä pitää kunnioittaa ja noudattaa. Poliittisin perustein valitut hallitukset ovat kovan oppimisen prässissä, koska tavoite pitää olla kaikissa ratkaisuissa veronmaksajan kannalta paras. Toimitaan kaupungeissa millä sektoreilla tahansa, on isäntä talossa kaupunki.

Konsernien johdon on pystyttävä luottamaan eri yhteisöjen hallitusten hyvään asioiden hoitoon ja valmisteluun. Konserninjohto ei myöskään voi eikä saa olla mikään kumileimasin. Sen on luotava uskottava päätöskulttuuri kansalaisten suuntaan. Heidän pitää voida luottaa siihen, että verovarat käytetään hyvin suunnitellusti ja mahdollisimman hyvin kaupungin palveluja tukemaan.

Timo Nyberg, Kuusankoski