Lukijalta: Kirkon tila

Nykyisin vain noin alle 70 prosenttia kansasta kuuluu kirkkoon ja heistä vain 20 prosenttia uskoo Raamatun olevan totta. Tämä osoittaa, että jokin kirkon toiminnassa on mennyt pahasti vikaan ja ettei kirkon sanoma ole mennyt perille. Siksi kirkon tulee tarkistaa opetuksen sisältö mahdollisimman selkeäksi ja kansan ymmärryksen mukaiseksi. Tosin ei kuitenkaan saa vesittää perussanomaa väittämällä esimerkiksi, että ei ole neitseestä syntymistä tai että kaikki pääsevät taivaaseen tai että homouden harjoitus ei ole syntiä ja niin edelleen. Tällainen alkuperäisen sanoman vääristely johtaa kansaa harhaan ja kun ei enää tunneta Raamatun totuutta, siihen uskovien joukko hupenee vauhdilla.

Näyttää vahvasti siltä, että Jeesuksen erikseen varoittamat harhaopit ovat tulossa kuin sudet lammasten vaatteissa. Tämän seurauksena tuleva kirkolliskokousvaali saattaa olla jo ratkaiseva kirkon hajaannuksen ja kenties kahtiajakautumisen kannalta. Kirkkokansa jaetaan helposti liberaaleihin tai konservatiivisiin ryhmiin, mutta itse kannatan klassista kristinuskoa, jossa ei esiinny liberaalisuutta eikä konservatismia.

Kirkossa on vallalla kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkokäsikirja, jota nyt ei ole sopiva aika lähteä romuttamaan, koska kirkolla on niin paljon isompia haasteita ja isoja kysymyksiä ratkaistavanaan, esimerkiksi Raamatun pyhyys ja se, että Raamatun sanaa pidetään auktoriteettina. Siksi tuntuukin kummalliselta, että jopa piispakunnan, ja etenkin etelän seurakuntien papistossa Raamattua ei enää pidetä auktoriteettina, vaan mukaan tuodaan omia liberalistisia ja humanistisia ajatuksia sotkemaan Raamatun yksiselitteistä käsitystä Jumalan sanasta ja ilmoituksesta.

Rakkauden kaksoiskäsky kuuluu: ”Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja lähimmäistäsi kuin itseäsi.” Humanistiset teologit käyttävät tästä vain jälkimmäistä osiota, jolloin tämän verukkeella vesitetään todellinen rakkauden olemus. Humanistis-liberalistisessa käsityksessä aina vedotaan niin sanottuun lähimmäisenrakkauteen, joka on jokaisen kertojan ja kuulijan mielessä hieman erilainen ja siten itsessään harhaanjohtava. Siksi meidän tulee nojautua ainoastaan Raamatussa Jumalan ilmoittamaan käsitykseen rakkaudesta sekä muista Jumalan ilmoittamista asioista.

Luomisoppi vastaan evoluutio hämmentää ihmisten mieliä. Tässä maallistumisessa tulisi kirkon pysytellä Raamatun vuosisataisissa opeissa. Nytkö pitäisi ihmisiä houkutella väärillä opeilla ja viihteellä kirkon tai Jeesuksen yhteyteen?

Kirkon keskeinen tehtävä on saada ihmiset tekemään parannus ja kääntymään Herramme Jeesuksen Kristuksen puoleen. Raamattua ei saa muokata oman mielemme mukaiseksi. Raamattua ei voi ymmärtää, kuten emme voi pelastuakaan, ilman Pyhää Henkeä. Usein tuntuu, että kirkossamme Pyhä Henki on jo heitetty ulos.

Jarmo Luostarinen,

kirkolliskokousehdokas nro 42