Lukijalta: Koronapandemia vaarantaa teinityttöjen koulutuksen ja lisää lapsiavioliittoja

Suomen peruskoululaiset palaavat luokkiinsa, mutta valtaosa maailman kouluista on yhä kiinni. Unescon mukaan 72 prosenttia koululaisista ei pääse tällä hetkellä oppilaitokseensa. Vaarana on, että erityisesti matalan tulotason maissa elävien teinityttöjen koulutus katkeaa lopullisesti.

Heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen on vaikea saada koulutusta normaalioloissakin, koska tyttöjä syrjitään ikänsä ja sukupuolensa – usein myös köyhyytensä ja vähemmistöryhmään kuulumisen – vuoksi. Tytöt ovat tutkitusti kriiseissä kaikkein heikoimmassa asemassa. Kun pandemia yhdistyy köyhyyden ja syrjinnän vaikutuksiin, seuraukset tyttöjen koulutukselle ovat tuhoisat.

Maissa, joissa sosiaaliturva on heikko, taloudelliset vaikeudet ajavat perheitä luopumaan tyttäriensä kouluttamisesta. Tyttöjen koulutus katkeaa todennäköisimmin teini-iässä. Tiedämme aiemmista kriiseistä, että poikkeusoloissa tyttöjen tekemä koti- ja hoivatyö lisääntyy ja tyttöjen on ansaittava rahaa perheelleen.

Poikkeustila altistaa tyttöjä väkivallalle ja seksuaaliselle hyväksikäytölle, sillä he ovat kotona ilman koulun suojaavia rakenteita. Tämä lisää teiniraskauksia, samoin kuin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden sulut. Länsi-Afrikkaa vuonna 2014 koetelleen ebolaepidemian aikana teiniraskaudet lisääntyivät joissain toimintayhteisöissämme jopa 65 prosenttia.

Perheiden taloudellinen ahdinko lisää myös lapsiavioliittoja. Useissa toimintamaissamme eteläisessä Afrikassa ilmoitukset lapsiavioliitoista ovat jo lisääntyneet. YK:n väestörahasto arvioi, että koronapandemia voi kasvattaa lapsiavioliittojen määrää tulevan vuosikymmenen aikana 13 miljoonalla.

Lapsityö, liian varhaiset avioliitot ja teiniraskaudet johtavat usein siihen, että tytöt jäävät pysyvästi pois koulusta. Ilman koulutusta heidän on vaikea päättää tulevaisuudestaan ja nousta köyhyydestä. Heidän osaamisensa ja tulonsa eivät tällöin koidu yhteisön ja yhteiskunnan hyödyksi.

Tyttöjen koulutus on turvattava, sillä se on paitsi perusoikeus myös tehokkaimpia keinoja poistaa köyhyyttä. Suomi on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja koulutusta. Valtion ja järjestöjen kehitysohjelmissa on nyt välttämätöntä varmistaa koulutuksen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden jatkuvuus. Koulun tärkeät palvelut, kuten kouluruokailu ja psykososiaalinen tuki, on turvattava pandemian aikana. Kun lähiopetus taas alkaa, teinityttöjen paluuta kouluun on tuettava.

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana tyttöjen koulutus on parantunut merkittävästi, mutta nyt pandemia vaarantaa saavutetut tulokset. Emme saa antaa koronapandemian viedä tytöiltä mahdollisuutta koulutukseen ja tulevaisuuteen.

Ossi Heinänen

pääsihteeri, Plan International Suomi