Lukijalta: Yleissivistys arvoon – Ilman ymmärrystä on vaikea tehdä oikeita arvovalintoja ja päätöksiä

Elämme valtavan informaatiotulvan keskellä. Yleissivistykseen kuuluu taito tietää, mikä tieto on relevanttia ja oikeaa, mikä väärää ja harhaanjohtavaa tai milloin meihin pyritään vaikuttamaan populismin tai propagandan keinoin. Kriittisen suhtautumisen ja lukutaidon oppiminen on tärkeä osa yleissivistystä. Yleissivistystä on myös kyky koota ja hahmottaa sirpalemainen tieto laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Historian tuntemus auttaa meitä ymmärtämään nykyisyyttä ja siihen liittyviä ongelmia sekä välttämään aiemmin tehtyjen virheiden toistumista.

Yleissivistykseen kuuluu yhä tärkeämpänä osana sosiaaliset vuorovaikutustaidot, hyvät käytöstavat ja kyky yhteistyöhön myös erilaisista kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa. Näitä taitoja tarvitaan esimerkiksi politiikassa ja työelämässä.

Globalisoitumisen myötä myös kansainvälisen yleissivistyksen ja tietämyksen merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi. Demokratiakin toimii sitä paremmin ja tehokkaammin, mitä laajempi ja syvempi tietämys poliitikoilla ja kansalaisilla on ympäröivästä maailmasta, yhteiskunnallisista asioista ja taloudellisista lainalaisuuksista.

Taidollisen tai tiettyyn ammattiin tai alaan liittyvän erityissivistyksen lisäksi tarvitaan myös laaja-alaista tiedollista ja moraalista yleissivistystä. Mahdollisimman laaja yleissivistys auttaa tekemään mahdollisimman hyviä ja oikeita arvovalintoja ja päätöksiä.

Aarno Tamminen, Hamina