Lukijalta: Identiteetti on alueen vetonaula – Se kumpuaa hyvin hoidetusta kulttuuriympäristöstä

Kulttuuriympäristö ja siitä kumpuava identiteetti tekevät alueesta kiinnostavan niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin silmissä. Jokaisella alueella omat erityispiirteensä ja tarinansa, jotka ovat identiteetin kannalta tärkeitä. Yllä luettelemiani kohderyhmiä houkuttelevat sellaiset alueet, joilla identiteetti heijastuu selkeästi toimintaan. Tästä syystä oman alueen kulttuuriympäristön helmet kannattaa tuoda päivänvaloon.

Kulttuuriympäristöjen parissa tehtävä työ on tärkeää. Olen oppinut siitä paljon tänä kesänä ollessani korkeakouluharjoittelussa ympäristöministeriössä. Harjoittelun aikana muun muassa Kulttuuriympäristöstrategia 2014–2020 on tullut tutuksi. Strategian osana on tutkittu myös alueiden vetovoimaisuutta ja kuinka omaleimainen kulttuuriympäristö vaikuttaa siihen.

Kulttuuriympäristöstrategian osana vuonna 2018 julkaistussa Kulttuuriympäristöstä elinvoimaa ja hyvinvointia maakuntiin -raportissa ilmenee, että hyvin hoidettu kulttuuriympäristö lisää asukkaiden hyvinvointia ja tekee alueesta vetovoimaisen ja elinvoimaisen. On siis ihan tutkittu juttu, että kulttuuriympäristöt parantavat asukkaiden elämänlaatua.

Kun kulttuuriympäristön arvo ymmärretään koko asuinyhteisön keskuudessa, koetaan sen vaaliminen myös kollektiiviseksi vastuuksi. Kulttuuriympäristön hoito onkin erinomainen keino nostattaa alueen yhteisöllisyyttä.

Alueen kulttuuriympäristötyötä ei kannata piilotella, vaan aktiivisuus on hyvä tuoda laajemman yleisön tietoon. Tämä on entistä helpompaa sosiaalisen median aikana. Oman aktiivisuuden esille tuominen on oiva keino kannustaa muitakin alueella toimivia osallistumaan kulttuuriympäristötoimintaan. Kymenlaaksossa jaettava kulttuuriympäristöpalkinto Nutikka on hyvä esimerkki kulttuuriympäristötekojen esille nostamisesta. Hyvästä työstä kannattaa palkita. Sen lisäksi, että Nutikka-palkinto on tuonut julkisuutta alueen kulttuuriympäristöille, on se herättänyt matkailijoiden kiinnostusta kohteesta ja maakunnasta yleisesti. Vastaavanlaisia kannustimia kannattaisikin kehittää lisää.

Johanna Sokka, Helsinki

Uusimmat uutiset