Lukijalta: Kotka on edelleen hieno kulttuurikaupunki

Jukka Poikolainen toi esiin mielipidesivulla (KySa 4.6.) hyviä pointteja Kotkan uudesta kulttuurisuunnitelmasta vuosille 2020–2025. Hänellä on oikeutettu huoli suhteellisen vähäisistä vastauksista kaupunkilais- ja kulttuuritoimijakyselyihin. Jäimme niiden kanssa hieman koronaepidemian jalkoihin ja jouduimme myös perumaan suunnitellut neljä kaupunkilaiskeskustelutilaisuutta kirjastoissa. Saamamme vastaukset toivat toisaalta varsin hyvän läpileikkauksen kaupunkilaisten ja toimijakentän ajankohtaisista tunnoista ja kehittämisen ehdotuksista.

Suunnitelman valmisteluun liittyi toki myös paljon muuta. Tiedonkeruu aloitettiin jo viime syksynä, jolloin järjestimme Vellamossa taiteenalakohtaiset keskustelutilaisuudet musiikin, kirjallisuuden, visuaalisten taiteiden ja esittävien taiteiden toimijoiden kanssa. Kevään mittaan tietoa on kerätty keskusteluissa kaupungin kahdeksan vastuualueen virkamiesten kanssa sekä ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston ja Cursorin edustajien kanssa. Pohjatietona on hyödynnetty myös Kotkan muita strategioita sekä Jyväskylän ja Helsingin vastaavia suunnitelmaprosesseja.

Nykytilanteen laajan kuvaamisen lisäksi suunnitelmaan sisältyy toimenpide-ehdotusten paketti, joka jakautuu kahdeksaan ryhmään. Omat kehittämisen tavoitteensa ja ehdotuksensa saavat organisaatio ja yhteistyö, tiedotus ja viestintä, kaupungin oma kulttuuritoiminta, kaupunkikonsernin kulttuurilaitokset, taiteenalakohtaiset toimenpiteet, talous, tilat, saavutettavuus ja ympäristöasiat. Myöskään esittävän taiteen (mukaan lukien teatteri) toiminnan merkitystä ja kehittämisen suuntia ei unohdeta, vaan sen rooli nähdään edelleen tärkeänä kotkalaisen kulttuurin osana.

Kotka on ollut ja on edelleen hieno kulttuurikaupunki. Kulttuurisuunnitelma linjaa ajatuksia ja toimenpiteitä, joiden kautta Kotka perinteikkäänä kulttuurikaupunkina voi edelleen vahvistua, kehittyä ja kasvattaa elinvoimaansa. Saamme kulttuurisuunnitelman kokonaisuudessaan kaupunkilaisten nähtäväksi kotka.fi-sivulle ensi viikolla. Jatkan mielelläni keskustelua sen pohjalta jatkossakin.

Tomi Purovaara, kulttuurijohtaja, Kotkan kaupunki

Luetuimmat