Lukijalta: Perustuslaki suojaa tuulitukea

Tuulituki maksoi meille viime vuonna tarkkaan ottaen 221 042 767,93 euroa. Tänä vuonna tukeen on budjetoitu noin 250 miljoonaa ja ensi vuonna noin 300 miljoonaa. Tukea maksamme vuoteen 2030 asti loppulaskun ollessa 3 000–4 000 miljoonaa euroa tuulisuudesta ja sähkön hinnasta riippuen. Tämän yritystuen järjettömyys lienee jo avautunut suurimmalle osalle kansasta: Ei merkitystä työllisyyteen, ei pienintäkään merkitystä ilmastonmuutokseen, ei merkitystä sähkön tuotantoon ja kaiken kukkuraksi suurin osa miljardeista päätyy ulkomaisille laitevalmistajille.

Olen asiasta keskustellut sähköpostitse usean kansanedustajan ja jopa ministerinkin kanssa. "Munaus tehty, mutta sitä ei voi korjata, koska tuulituella on perustuslain suoja", on yhdestä suusta minulle kerrottu. Tässä vuodelta 2016 silloisen elinkeinoministerin Olli Rehnin vastaus (kesk.): "Lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta antoi asiasta lausunnon PeVL 37/2010 vp. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan: ”Tällä tavoin säännelty elinkeinotuki muodostaa syöttötariffijärjestelmään hyväksytylle sähkön tuottajalle tukijärjestelmään kuulumisen ajan varallisuusarvoisen edun... Valiokunnan mielestä syöttötariffijärjestelmään liittyvä sääntely koskettaa edellä kuvattujen piirteidensä vuoksi perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvattua omaisuudensuojaa."

Tämän yritystuen järjettömyys lienee jo avautunut suurimmalle osalle kansasta.

Kansanedustajien sopeutumiseläkettä ollaan korjaamassa, syystäkin. Jos oikein ymmärsin, puututaan jopa nautinnan alla oleviin sopeutumisseläkkeisiin. " Asia on tarkistettu perustuslakivaliokunnassa" , näin kerrottiin.

Siis näihin mitättömiin, sinänsä räikeän epäoikeudenmukaisiin, muutaman miljoonan kustannuksen aiheuttaviin sopeutumisseläkkeisiin voidaan perustuslain mukaan puuttua, mutta miljardiluokan tuulitukeen ei.

Tätä on rivikansalaisen vaikea ymmärtää.

Seppo Viljakainen, filosofian maisteri, Kotka