Lukijalta: Kymsote vastaa: Tehtävien lopettaminen ei lopeta viriketoimintaa

Kymsoten ratkaisu lopettaa virikeohjaajien tehtävät on ymmärrettävästi muodostanut tunteita herättävää keskustelua sosiaalisessa mediassa. Aiheesta julkaistiin Kymen Sanomissa 5.11. Kotka-Kymin seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattori Riikka Klaavu-Pihlajamaan kirjoitus.

Kymsotessa on ollut kaikkiaan viisi virikeohjaajan tehtävää, joista kaksi on ollut osa-aikaisia. Virikeohjaajat ovat toimineet viidessä asumisyksikössä Kotkan ja Haminan alueella. Muissa Kymsoten yksiköissä virikeohjaajia ei ole ollut. Virikeohjaajien tehtävien lopettamisen taustalla on toimintamallien yhtenäistäminen ja palvelun sisällön kehittäminen Kymsoten alueen kaikissa asumispalveluyksiköissä. Jokaiselle virikeohjaajalle on tarjottu koulutustaan vastaavaa muuta työtä eli lähihoitajan tehtävää.

Jokaiselle virikeohjaajalle on tarjottu koulutustaan vastaavaa muuta työtä eli lähihoitajan tehtävää.

Asumispalveluissa hoitohenkilökunnan yhtenä tehtävänä on järjestää asukkaiden toiveet ja tarpeet huomioivaa ja niihin soveltuvaa liikunta-, virike- ja kulttuuritoimintaa, joiden tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asukkaiden kognitiivista, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tähän liittyy myös asukkaiden vakaumuksen kunnioittaminen ja hengellisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Asumisyksikössä järjestetään erilaisia tilaisuuksia yhteistyössä muun muassa seurakunnan ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Tämä yhteistyö on jatkossakin erittäin tärkeää. Vapaaehtoisten ohjaaminen ja tukeminen tullaan huomioimaan toimintaa kehitettäessä. Myös yhteistyötä kuntien kulttuuri- ja liikuntatoimien kanssa tulee entistä enemmän tiivistää.

Virikeohjaajien tehtävien lopettaminen ei lopeta viriketoimintaa. Asumispalveluyksiköissä toteutettavan harrastustoiminnan vahvistamisen ja liikunta-, virike- ja kulttuurisuunnitelmien konkretisoinnin tueksi on perustettu työryhmä, joka tulee paneutumaan keinoihin toteuttaa asukkaiden arjen rikastuttamista ja virikkeellisyyden juurruttamista kaikissa Kymsoten 51:ssä asumispalveluyksikössä.

Tuula Jaakkola, koti-, asumis- ja hoivapalvelujen johtaja, Kymsote

Mervi Takala, asumispalvelujen palvelupäällikkö, Kymsote

Luetuimmat