Lukijalta: Kymsote vastaa: Nuorisopsykiatrian resursseja ei ole vähennetty

Piia Herrala nosti kirjoituksessaan (KySa 22.5.) esiin nuorisopsykiatrisen hoitojärjestelmän haastavan tilanteen, joka valitettavasti heijastuu nuorten hoitoon ja perheiden arkeen merkittävällä tavalla. Nuorisopsykiatrian lähete- ja asiakasmäärät ovat valtakunnallisesti nousseet merkittävästi viime vuosina. Kymenlaaksossa lähes 10 prosenttia nuorista on nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä, mikä on johtanut hoitojärjestelmän vakavaan ylikuormitukseen. Erikoissairaanhoidossa olevista nuorista noin puolet tulisi hoitaa perustason mielenterveyspalveluissa erikoissairaanhoidon sijaan, mutta matalan kynnyksen palvelut ovat Kymenlaaksossa, kuten lähes kaikkialla Suomessa, pirstoutuneet, eikä niihin ole suunnattu riittäviä resursseja. Nykytilanteessa myös lievemmin oireilevat nuoret ohjautuvat suoraan erikoissairaanhoidon piiriin, koska muita palveluja ei ole riittävästi käytettävissä.

Kymsoteen siirryttäessä nuorisopsykiatrian tai perustason toimijoiden resursseja ei ole vähennetty, muttei myöskään ole toistaiseksi onnistuttu kehittämään nuorten toimivia, kustannustehokkaita hoitopolkuja ja niiden edellyttämiä perustason palveluja. Nuorten mielenterveyspalvelujen kokonaisuuden kehittäminen edellyttää myös tiiviimpää yhteistyötä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sekä kuntien toimijoiden, etenkin koulujen psykososiaalisen oppilashuollon kanssa.

Nuorisopsykiatrian lähete- ja asiakasmäärät ovat valtakunnallisesti nousseet merkittävästi viime vuosina.

Kymsotella on vahva pyrkimys olla rakentamassa sellaista nuorten mielenterveyspalvelujen kokonaisuutta, jossa nuoret ja perheet pääsevät matalalla kynnyksellä asiantuntevaan arvioon. Olemme viimeisen vuoden aikana kehittäneet avohoitoa sisällöllisesti aloittamalla näyttöön perustuvien hoitomuotojen koulutuksen muun muassa nuorten masennus- ja ahdistushäiriöiden osalta. Tavoitteena on jalkauttaa näitä työmuotoja myös perustasolle koulutuksen ja työnohjauksen kautta. Hoitoprosesseja on kehitetty käynnistämällä avo- ja osastohoidon välimaastoon tehostetun avohoidon yksikkö.

Nuoruusikäisistä jopa 20 –25 prosenttia oireilee psyykkisesti, ja psyykkinen oireilu on usein osatekijänä lastensuojelullisessa huolessa, sekä nuorten syrjäytymiskehityksessä. Oikea-aikaisella ja tehokkaalla hoidolla voidaan usein ehkäistä psyykkisen häiriön jatkuvuutta aikuisikään. Nuoruusvuodet ovat kehityksellisesti erittäin merkittävää aikaa, ja meidän tehtävämme on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mahdollisimman tehokkaasti estää, tai ainakin vähentää psyykkisten oireiden ja häiriöiden aiheuttamaa nuorten ja perheiden kuormitusta.

Kymsotella on osaamista ja vahva halu olla kehittämässä ja koordinoimassa tätä yhteistä työtä. Suunnitelmamme on vahvistaa nuorten matalan kynnyksen palvelua kesän aikana. On erittäin tärkeää, että saamme kehittämistyössä kuuluviin myös nuorten ja perheiden näkökulman, ja kaikki saamamme palaute sekä kehittämistoiveet ovat arvokkaita.

Susanna Rämä,

palvelupäällikkö, mielenterveys- ja päihdepalvelut, tehostetut palvelut

Mia Tapiola,

palvelupäällikkö, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, erityistason palvelut

Kymsote