Lukijalta: Terveydenhoitajan oikeus olla haastateltavana

Kymen Sanomissa (16.9.2019) oli uutinen liittyen Kymsoten lasten ja nuorten palveluissa työskentelevien terveydenhoitajien mahdolliseen vähentämiseen.

Toimittaja oli yrittänyt haastatella terveydenhoitajia. Puhelimitse tavoitetut terveydenhoitajat olivat kertoneet, etteivät voi antaa haastattelua ilman esimiehen suostumusta.

Esimies oli sanonut, ettei henkilöstöllä ole oikeutta tiedottaa yt-neuvotteluista. Haastattelu ei ollut tekeillä tuosta näkökulmasta ja epäilen, ettei ”rivi-terveydenhoitaja” ole osallistunut yt-neuvotteluihin tai ollut tietoinen niiden tarkasta sisällöstä.

Työsopimuslain säännös kieltää ilmaisemasta työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Työntekijä ei saa kertoa työnantajastaan valheellisia ja työantajaa vahingoittavia tietoja.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus kertoa omia kokemuksiaan työpaikasta ja työpaikan toimintatavoista.

Elämme vuotta 2019. Vaikuttaa siltä, ettei työnantajan edustajilla ole ajantasaista tietoa mitä työnjohto-oikeuteen kuuluu.

Terveydenhoitajia ymmärrän oikein hyvin. Pelko siitä, että juuri minä tulen irtisanotuksi on ilmeinen. Kyseinen toiminta ruokkii lisää pelkoa, eikä ole asianmukaista.

Helena Paakko,

Järjestöasiantuntija, Tehyn Kouvolan aluetoimisto