Lukijalta: Itäisen rantaradan asema on kuluvalla hallituskaudella hyvä

Kokoomuksen ja keskustan kansanedustajat ovat sanailleet itärataan liittyen Kymen Sanomien mielipidepalstalla. Rinteen kansanrintamahallituksen ohjelmassa Helsingistä itään suuntautuvalla uudella radalla on historiallisesti vahva eteenpäin potkiva kirjaus. Se, mitä linjaa itärata kulkee, on kuitenkin vielä auki. Tällä hetkellä maakuntakaavoissa vahvin kirjaus on itäisellä rantaradalla. Näyttää siltä, että vahva itäisen Suomen maakuntien lobbaus on vienyt myös rantaratahanketta eteenpäin enemmän kuin koskaan 90 vuotta kestäneen haaveilun aikana.

Itäisen rantaradan asema on kuluvalla hallituskaudella hyvä. Jos vertaa hallitusohjelmasta medialle vuodettua luonnosta ja lopullista versiota, voi todeta, että lopulliseen versioon muuttuneessa kirjauksessa otetaan huomioon tulevan ratahankkeen laajemmat hyödy – ei vain minuuttien aikasäästöt.

Miljardien raideinvestointien on aina perustuttava tutkittuun tietoon ja kattaviin vaikutusarviointeihin.

Karjalan radan varren kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) näyttää naulinneen oman kantansa ilmeisesti tietämättä itäisen rantaradan mahdollisista hyödyistä varsinkin omalle seudulleen. Itäinen rantarata hyödyttää Karjalan radan varren elinkeinoelämää ja asukkaita selvästi Kouvolan oikorataa enemmän. Se luo suoran yhteyden Karjalan radalta Suomen suurimpaan vientisatamaan Haminan-Kotkan satamaan.

Rantarata myös nopeuttaa Karjalan radan suuntaan matka-aikoja Helsinkiin enemmän kuin Kouvolan kautta tehty oikaisu. Kouvolan oikaisu olisi myös isku päijäthämäläisten raideyhteyksien kannattavuudelle, mitä ei myöskään tule jättää huomiotta.

Edelleen kuitenkin selvityksiä pitää jatkaa ja laajentaa –kummankin linjan osalta. Miljardien raideinvestointien on aina perustuttava tutkittuun tietoon ja kattaviin vaikutusarviointeihin.

Vuoden alussa valmistuneen selvityksen lähtöasetelma oli, että uuden itäisen raideyhteyden ainoa tehtävä ja hyöty on nopeuttaa matka-aikoja. Selvityksen tulos oli karvas Kouvolan oikoradan kannalta, jonka oletettu aikasäästö tipahti 30 minuutista 13 minuuttiin.

Koska lienee selvää, että yhteiskunnallisesti ei ole järkevää rakentaa useita miljardeja maksavia ratalinjoja vain hiukan yli 10 minuutin matka-ajan säästämisen takia, on tutkittava mitkä ovat Kouvolan oikoradan ja rantaradan muut laajemmat hyödyt ja haitat. Vasta tämän jälkeen on päätösten aika.

Joona Mielonen, Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen, Kotka

Uusimmat uutiset