Lukijalta: Laki ohjaa käyttämään Materiaalitoria 2020 alusta

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva jätelain muutos tuo tullessaan uusia käytäntöjä myös yrityksille. Uudistuksen myötä jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Mikäli sitä ei ole saatavilla, voi kunnan jätelaitokselta pyytää kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Jos kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua tarvitaan alle 2 000 euron arvosta vuodessa, jätteen haltija voi pyytää jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jätelaitokselta.

Tietoalustalla on tällä hetkellä 121 rekisteröitynyttä käyttäjää, 44 ilmoitusta ja 99 yritystä tai muuta organisaatiota. Alku on hyvä, mutta lisää ammattimaisia käyttäjiä toivotaan mukaan. Mikä parasta, tämän torin käyttäminen on täysin maksutonta. Materiaalien lisäksi käyttäjät voivat hakea ja tarjota alan palveluita.

Alku on hyvä, mutta lisää ammattimaisia käyttäjiä toivotaan mukaan.

Tietoalustan pilottikäyttö alkoi huhtikuussa ja kehitystyö muutaman viime kuukauden aikana on ollut vilkasta. Nyt Materiaalitorilla voi jo muutamien jätelaitosten kanssa tehdä myös niin sanottuja TSV-sopimuksia. Mystiseltä kuulostava lyhenne tarkoittaa kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua, ja se on peräisin jätelain (646/2011) uudistuksesta, kuten myös koko ajatus sähköisestä markkinapaikasta.

Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunnalla on lisäksi vaarallisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vastuita. Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle jätteelle, kuten vaikkapa yritysten jätteelle, seuraavassa tapauksessa: jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä, ja toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo on yli 2 000 euroa vuodessa.

Uuden jätelain soveltaminen ja tulkinta saattaa aiheuttaa aluksi ristiriitoja, mutta perusajatus Materiaalitorin taustalla on selkeä: Materiaalitori edistää kiertotaloutta saattamalla konkreettisesti materiaaleja hyötykäyttöön ja parantaa samalla jäteliiketoiminnan läpinäkyvyyttä.

Sirpa Mustonen,  Viestintäpäällikkö, Motiva Oy