Lukijalta: Miten virolahtelaisten ja miehikkäläläisten sairaiden hoito jatkossa tapahtuu jää nähtäväksi— Kokemukset eivät vakuuta.

Virolahti ja Miehikkälä ovat pitkään pystyneet tarjoamaan jatko- ja osastohoitoa kuntalaisilleen oman kunnan alueelle. Aiemmin hoitoa sai vuodeosastoilla, syyskuusta 2016 alkaen Villinrannassa kuntouttavalla jatkohoito-osastolla Alatuvassa ja jo aiemmin Miehikkälässä Myllytuvassa.

Alatupa on yhdeksänpaikkainen lyhytaikaisyksikkö, jolla on valmiudet ottaa hoitoonsa jopa 16 potilasta, Myllytupa samoin. Osastolle tullaan jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta, päivystyksistä, tai lääkärin lähettämänä kotihoidosta. Osastolla työskentelee moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sairaanhoitajista, perus- ja lähihoitajista, fysioterapeutista ja lääkäristä.

Kotihoitoyksiköt toimivat samassa rakennuksessa ja yhteistyö on tiivistä ja toimivaa. Kynnys päästä osastoille on matala, sakkopäiviä keskussairaalasta ei tule. Henkilökunta on hyvin koulutettua ja motivoitunutta, on taitoa hoitaa potilaita, mutta myös taitoa arvioida, milloin potilas tarvitsee erikoissairaanhoitoa. Pienessä yksikössä kaikkia potilaita kohdellaan yksilöinä ja hoidetaan kokonaisvaltaisesti.

Kaikki on siis hyvin, tai oli, kunnes 17.5. ilmoitettiin, että Kymsote palvelujen järjestäjänä haluaa tuoda muutoksia toimintaamme, eli lopettaa kyseisen toiminnan osastoillamme. Jatkossa potilaat ohjataan päivystyksistä ja Koksista kotisairaalan, kotiutusyksiköiden –Karhulan sairaala ja Haminan sairaala – tai Hoikun palvelujen piiriin. Osa muutoksista toimeenpantiin heti, loput ilmeisesti kuluvan vuoden aikana.

Miten virolahtelaisten ja miehikkäläläisten sairaiden hoito jatkossa tapahtuu, se jää nähtäväksi. Joitain kokemuksia jo on ja ne eivät kyllä vakuuta.

Hoitajat

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.