Lukijalta: Homekoulukiusaamiseen on puututtava

Kotkan valtuuston puheenjohtaja ja PS-valtuutettu kirjoittivat paikallislehtiin 30.9. Etelä-Karjala -mallista liittyen koulukiusaamiseen. Vastineeksi tähän: Suomessa lapsia, koululaisia pakotetaan koulutyöhön sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa. Nämä laittomat homekoulut ovat usein vuosikymmeniä käytössä, mikä on rikos puolustuskyvyttömiä lapsia kohtaan valtion ja kuntien taholta. Kiusaaminen on lainvastaista, mutta terminä kiusa on vähättelevä. Rakennusaikaiset purkamattomat betonivalutukirakenteet, muottilaudat ovat suurin toksisia homemyrkkyjä tuottava moottori koulujen alapohjissa ja putkistokanaaleissa.

AVI:n tarkastuksista ja eduskunnan ympäristöministeriön tarkastuskäynneistä ei ole apua, ei haluta puuttua juurisyihin - eikä voida, koska kaikki tapaukset ovat vanhentuneita juridiikasta johtuen eli suojellaan ensisijaisesti virkamiehiä. Lapset sairastelevat aiheuttaen poissaoloja, toksiini vaaran ylläpitäminen ja vahingonteot jatkuvat kaikilla mittareilla kaventaen perusoikeuksia. Ongelmana ovat virkamiehet, jotka pimittävät tutkimustuloksia usein vuosikymmeniä, mistä johtuen koulua ei saada käyttökieltoon. Pitäisikö laatia valvontakomissio, yhteistyötoimintamalli koulujen sosiaali- ja terveyspiirin sekä kunnan edustajien kesken.

Mallissa selvästi lainvastaiset koulurakennukset siirtyvät poliisin tai sosiaaliviranomaisten käsiteltäväksi. Prosessi toimisi näin: jos alle 15-vuotias sairastuu homekoulussa eikä voi oleskella sisätiloissa, asiasta tehdään rikosilmoitus. Lapsi ohjataan ryhmään, jossa kunnan edustajat yhdessä huoltajien kanssa arvioivat jatkotoimia. Mielestäni lainvastaiset toksiinikoulut täyttävät rikoksen tuntomerkit, niinpä koulurakennuksen korjaussuunnitelmalla ja työsuojeluyhteistoiminnalla tulisi olla määrätty takaraja. Lapsilta ei kysytä heitä koskevista päätöksistä. Työturvallisuus kuuluisi olla joka kunnan erityisosaamista.

Suunnitelmallisuus, pelisäännöt, avoimuus, läpinäkyvyys, terveys edellä, lasten etu edellä. Vai pitäisikö virkamiehet ohjata siihen vintiö-ryhmään josta ko. pj kirjoitti. Alkuvuodesta lähetin Kotkan kaupungin kirjaamoon selvityspyynnön vanhasta virkamiesvirheasiasta Karhuvuoren vanhan puretun koulun osalta, vastausta ei ole kuulunut. Jokainen on oman onnensa seppä, miten se toimii lasten kohdalla?

Olli Greijus, Kotka