Lukijalta: Kymsoten keinot ongelmien ratkaisussa tuntuvat kovilta

Kymsotella on suuria haasteita saada terveyspalvelut toimiviksi. Keinot niiden ratkaisemiseksi ovat kovia. Jotenkin tuntuu, että päätösten takana on unohdettu ihmiset niiden keskiössä, niin työntekijät, kuin palvelujen käyttäjätkin.

Tavoitteet ovat varsin kauniita. Yhtenä tavoitteena pyritään turvaamaan ihmisten asuminen kotona mahdollisimman pitkään. Ratkaisuna vähennetään jatkohoitopaikkoja ja tehostettua asumista sekä lisätään kotihoidon henkilökuntaa. Keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat riittämättömät. Todellisuudessa kotihoidossa on jo nyt resurssipula ja 18 hoitajan lisääminen koko Kymsoten alueelle, eli Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä, ei asiaa juurikaan muuta.

Ihmisiä on jonossa hoivapaikoille, koska he eivät ihan oikeasti pärjää kotona. Heitä ohjataan käymään terveysasemalla, jos he mitenkään kykenevät liikkumaan. Invataksilla liikkuminen tulee kuitenkin melko kalliiksi etenkin, jos terveysasemalla tulee käydä useamman kerran viikossa. Hoitoa tarvitsevat eivät välttämättä lähde, koska se maksaa tai lähteminen on vaikeaa. Suuret ikäluokat ovat tulossa enenevissä määrin palvelujen käyttäjiksi, miten heidän käy, kun nytkin on vaikeaa.

Carina Jäntti (ps.), Kotka