Lukijalta: Puolueet toimivat kansanvallan puhetorvena paremmin kuin suora kansanäänestys

Puolueet asettavat ehdokkaita vaaleihin ja moniin päättäviin elimiin, kanavoivat kansalaisten mielipiteitä poliittisiksi ohjelmiksi ja tavoitteiksi ja tarjoavat äänestäjille vaihtoehtoja. Liittyminen jonkin puoleen jäseneksi tarjoaa kansalaiselle myös mahdollisuuden sosiaaliseen kohoamiseen yhteiskunnan valtahierarkiassa.

Kaksipuoluejärjestelmän maissa vaarana voi olla kansakunnan voimakas kahtiajakautuminen, kuten esimerkiksi Britanniassa näyttää tapahtuneen. Monen puolueen maissa taas enemmistöhallituksen muodostaminen voi tuottaa vaikeuksia, mitä voi helpottaa, jos puolueet jo ennen vaaleja kertoisivat äänestäjille, mitkä ovat ne puolueet, joiden kanssa ollaan valmiita tekemään yhteistyötä.

Mikäli puolueet etääntyvät liiaksi tavallisten kansalaisten arjesta ja ongelmista ja tapahtuu syrjäytymistä, seurauksena voi olla ääripopulististen puolueiden ja liikkeiden nousu ja ulkoparlamentaarisen toiminnan lisääntyminen.

Ehkä puolueet elävät tällä hetkellä jonkinlaista murroskautta pyrkiessään vastaamaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joita ovat esimerkiksi globalisaatio, ilmastonmuutos, automatisaatio ja digitalisaatio.

Puolueet kansanvallan puhetorvena lienee kuitenkin parempi vaihtoehto kuin asioista päättäminen suoraan esimerkiksi kansanäänestyksellä, mihin liittyy aina riski siitä,

onko kansalaisilla riittävästi tietoa ja asiantuntemusta oikean ratkaisun tekemiseen.

Aarno Tamminen, Hamina