Lukijalta: Positiivisilla vahvisteilla voi muokata käyttäytymistä

Käyttäytyminen on havainnoitavaa tekemistä. Hännän heiluttaminen on käyttäytymistä, haukkuminen on käyttäytymistä, liikkuminen, jalkojen siirtäminen eteen tai taaksepäin on käyttäytymistä. Käyttäytymistä voidaan muuttaa, muokata kouluttamalla. Kuulen usein sanottavan, että eläimet elävät hetkessä. Toki, ne elävät hetkessä, mutta toimivat aiempien kokemustensa perusteella. Eläinten käyttäytyminen on vasteita vaikutteisiin, ovikello soi ja koira haukkuu. Kouluttaminen tarkoittaa käyttäytymisen muuttamista, ovikello soi ja koira menee omalle paikalleen. Tilannetta hankaloittaa se, että eläin oppii aina, ei vain silloin kun me olemme asennoituneet kouluttamaan.

Käyttäytymistä ei kannata ottaa henkilökohtaisesti, sillä se on vain seuraustensa funktio. Tämä tarkoittaa sitä, että se on joko vahvisteiden tai heikenteiden alaisena. Vahvisteella käyttäytymistä voidaan ylläpitää tai lisätä, heikenteellä vähentää tai seurauksen poistamisella käyttäytyminen voi sammua. Eläin määrittää aina itse vahvisteen, mitä se arvostaa tässä kontekstissa, tässä hetkessä. Vahvisteiden käyttäminen ei ole lahjontaa, vaan perustuu siihen, että palkkion saaminen käyttäytymisen jälkeen nostaa käyttäytymisen ilmenemisen todennäköisyyttä uudelleen samankaltaisessa kontekstissa. Heikenne, rankaisu voi olla huono valinta käyttäytymisen seuraukseksi. Väkivalta, esimerkki rankaisusta, aiheuttaa kipua ja turhaa stressiä. Se on Suomen eläinsuojelulain vastainen toimintapa. Rankaisun käyttäminen voi mennä helposti ajoitukseltaan pieleen ja aiheuttaa pelkoehdollistuman omistajan tai rankaisijan läsnäoloon.

Ongelmatilanteissa kannattaa miettiä, mikä ei-toivottua käyttäytymistä vahvistaa ja pitää yllä? Tämän seurauksen poistaminen vie käyttäytymisen sammumisen alle. Kun ei-toivottu käyttäytyminen ei enää vahvistu, voidaan keskittyä kasvattamaan halutun käyttäytymisen todennäköisyyttä. Hyvä omistaja on luotettava, johdonmukainen ja käyttää positiivisia vahvisteita muokatakseen käyttäytymistä haluamaansa suuntaan. Tällaista johtajaa kannattaa seurata.

Maikki Kiilavuo,

eläintenkouluttaja,

Kotka