Lukijalta: Aktiivimallin arvioinneissa puutteita

1.1.2018 voimaan astuneen työttömän aktiivimallin vaikutuksista on puhuttu paljon. On pohdittu sen suhdetta perustuslakiin ja yhdenvertaisuuteen. Lakia kumoava kansalaisaloite sai ennätysajassa tarvittavan määrän allekirjoituksia.

Radiosta kuulin joulupyhien aikaan, että eläkeläisten taloudellinen tilanne on parantunut viimeisen vuoden aikana. Tämä johtuu siitä, että pelkän kansaneläkkeen varassa olevia eläkeläisiä on koko ajan vähemmän ja suuret ikäluokat työeläkkeineen siirtyvät eläkkeelle. Asian yhteydessä mainittiin, että yksinhuoltajataloudet ovat edelleen maassamme köyhimpiä.

Mikä on sitten tämän aktiivimallin suhde yksinhuoltajatalouksiin? Onko mallia luodessa huomioitu se, että yksinhuoltajan ei ole yksinkertaista vastaanottaa satunnaistakaan työtä? Päivähoitopaikkaa ei saa lennosta ja jos työpaikan perässä pitää lähteä kovin kauas asuinpaikkakunnalta, paukkuvat lasten päivähoitoajat pian ylitse, jos työmatka ja työssäolo vie liian monta tuntia päivästä. Mikäli työtä ei hae ja vastaanota, tippuu työttömyyskorvauksen määrä, mikä ei oman logiikkani mukaan paranna lapsiköyhyyttä yksinhuoltajaperheissä, päinvastoin.

Yksinhuoltajaperheistä tiedetään, että suurin osa on äidin kanssa asuvia perheitä. Tällöin on syytä virittää keskustelua myös siitä, onko aktiivimallin sukupuoli- ja lapsivaikutuksia arvioitu lainkaan ja jos on, onko niitä millään tavalla huomioitu mallia luodessa?

Vaikuttaakin siltä, että malli on luotu siksi, kun suoria leikkauksia työttömyysetuuksiin ei kyky-sopimuksen takia uskallettu lähteä tekemään ja nämä leikkaukset toteutetaan nyt kiertäen aktiivimallin avulla. Ei siinä mitään, jos voitaisiin varmistaa, että aktiivimalli kohtelee yhdenvertaisesti kaikkia työttömiä ja vaikeasti työllistyviä ryhmiä, mutta näin ei ole. Sen lisäksi, että ihmiset eripuolilla maata asetetaan eriarvoiseen asemaan, koska työllisyystilanne ei kaikkialla ole sama, niin jälleen kerran yksihuoltajaperheiden selkänahasta raavitaan työttömyyden hoitoon tarvittavat säästöt. Tämä aktiivimalli rankaisee siis eniten köyhimmässä asemassa eläviä lapsia ja naisia, joita valtaosa yksinhuoltajista on. Sen lisäksi se kurittaa myös työttömiä yksinhuoltajaisiä, joiden on vaikea työllistyä.

Hanna-Kaisa Lähde (vihr.), Kotka