Lukijalta: Byrokratia ja tarpeeton paperisota vievät aikaa poliisin ydintoiminnoilta

Varsinkin sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä olemme kuulleet suurempien hartioiden merkityksellisyydestä. Poliisissa nämä suuremmat hartiat toteutettiin kolmella hallintorakenneuudistuksella, joiden seurauksena syntyi 11 isoa poliisilaitosta.

Hallintorakenneuudistusten, yhdistymisien ja tätä kautta suurempien hartioiden idea paremmasta kantokyvystä ja strategisesta liikkumavarasta on ajatuksena hyvä. Siihen sisältyy kuitenkin riskejä, jotka ovat jo mielestäni realisoituneet. Hallintorakenneuudistusten tavoitteena on karsia hallintoa, jotta saataisiin lisää käsiä organisaation ydintehtävien suorittamiseen. Tämä yhtälö ei toimi ilman byrokratian karsimista. Kun byrokratiaa ei karsita ja hallinnolliset tehtävät jopa lisääntyvät, niin nämä työt tekevät juuri ne, joiden pitäisi suorittaa organisaation ydintoimintoja.

Poliisissa ydintoiminnot ovat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä ja rikostutkintaa. Sairaanhoitoalalla tehtävänä on auttaa ja tukea potilasta selviämään sairaudesta ja vahvistaa hänen terveystottumuksiaan. Näistä ydintoiminnoista syö yhä enemmän aikaa kaikenlainen byrokratia ja tarpeeton paperisota. Kuka tästä hyötyy? Ei ainakaan asiakas, työntekijä eikä myöskään organisaatio, jos byrokratia syö tuottavuutta, työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä. Häviäjinä ovat yleinen järjestys ja turvallisuus, potilasturvallisuus sekä laajemmassa kontekstissa yhteiskunnan kokonaisturvallisuus.

Ilari van der Steen, erityisavustaja, Kotka