Lukijalta: Kouluissa tarvitaan moniammatillista osaamista

Tatjana Pajamäki Mannerheimin Lastensuojeluliitosta kirjoitti tärkeästä aiheesta: lasten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä koulussa (KySa 31.5..

Koulu on tosiaan oivallinen paikka vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, sillä koulussa he ovat. Olennaista on huomata, että mielenterveyden edistäminen kouluympäristöissä ei tarkoita pelkästään sitä, että paikalla on erityisammattilaisia pitämässä yksilövastaanottoa lapsille, nuorille ja perheille. Vastaanottotyö on toki olennainen osa koulun psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan ja lääkärin työtä, mutta olennaista on myös moniammatillinen yhteisöllinen työ. Hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen tapahtuu ryhmissä, yhteisöissä ja organisaatiossa, väestötasolla. Yksilötyö, esimerkiksi koulupsykologin antama keskusteluhoito, on aina jo korjaavaa työtä.

Myös koulun muulla henkilöstöllä keittiössä sekä talon ja pihan hoidossa on tärkeä rooli.

Koulunpidon pitää olla järjestetty ja toteutettu niin, että se tukee hyvinvointia eikä aiheuta pahoinvointia. Tähän tarvitaan moniammatillista osaamista: pedagogien lisäksi psykologit, kuraattorit, kouluterveydenhuolto sekä kouluavustajat. Myös koulun muulla henkilöstöllä keittiössä sekä talon ja pihan hoidossa on tärkeä rooli. Koko kylä kasvattaa!

Suomen lainsäädäntö on edistyksellinen jopa eurooppalaisessa mittakaavassa: psykologi, kuraattori ja kouluterveydenhuolto kuuluu jokaiselle kouluasteelle. Käytännön toteutuksessa toki vielä on vajetta, vaikka esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten psykologien määrä on lisääntynyt 10 vuodessa jopa 50 prosenttia. Kunnissa on tehty viisaita päätöksiä.

Lainsäädäntö on kunnossa, ja työkäytäntöjä kouluissa kehitetään koko ajan. Kuntien vastuulla on palkata riittävästi työntekijöitä, jotta laki toteutuu ja työtä voidaan tehdä. Katse on suunnattava myös varhaiskasvatukseen: herkimmässä kehitysvaiheessa olevat lapset ja heidän kanssaan työskentelevät ovat vielä vailla mielenterveyden osaamista arjessa. Myös varhaiskasvatukseen tarvitaan psykologit.

Annarilla Ahtola, PsT, puheenjohtaja, Suomen Psykologiliitto ry