Lukijalta: Ikäihmiset ovat kunnan rikkaus

Vanhusikään tulleita on rahastettu koko eliniän tavalla tai toisella ja hyvinkin monipuolisesti. He ovat ostaneet palveluja, hyödykkeitä, maksaneet erilaisia vuokria, käyttäneet kulkuvälineitä ynnä muuta. Lista voi olla todella pitkä, ja joka asiasta ovat maksaneet veroa, jopa käyttämistään hammastikuista.

Kun jatkuvasti puhutaan ikäihmisistä ja tuodaan esille, miten heidän määränsä kunnassa lisääntyy ja miten kunta ikääntyy, niin heistä puhutaan ikään kuin he olisivat joku uhka kunnalle. Eihän se kuulkaa niin ole. Ikäihmiset ovat kunnan rikkaus. Ajatelkaa nyt kuntaa ilman yhtään eläkeikäistä ihmistä, ajatelkaa. Sellainen kuntahan olisi erittäin tylsä paikka olla, käydä tai asua. Mietitäänpä sitä.

Ihmisestä on kunnalle iloa vauvasta vaariin. Ihmisen syntymä tuo jo iloa suurelle joukolle, perheelle ja sukulaisille. Ihminen tuo iloa monessa muodossa, synttäreillä, lakkiaisissa, koulujen päättäjäisissä, ammattiin valmistuessa ja suurimmaksi osaksi ihmisiä eläkkeelle pääsystä. Eläköityneet ihmiset ovat maksaneet koko työikänsä veroja kunnalle, he maksavat kunnalle veroja eläkkeestään eli he maksavat kunnalle kaikesta, jopa hoitopaikasta, mikäli sellainen on ihmiselle tarpeen. Ikäihmisillä on paljon toimintaa kunnassa joka elävöittää kunnan toimintaa. Siis summa summarum, pitäkäämme ikäihmisistä hyvää huolta.

Charles Nyberg, kunnanvaltuutettu (ps.), Virolahti