Lukijalta: Kymsote on rikki mutta korjattavissa

Kymenlaakson sote-kuntayhtymän alkuvuodet eivät ole olleet ruusuilla tanssimista. Viime aikoina närää ovat oikeutetusti aiheuttaneet palveluverkkokysymykset, kuten Haminassa hoivayksiköiden lakkauttaminen tai Kymsoten ostopalveluina hankkiman katkon ja selviämisaseman lakkautuminen ja siirtyminen Kotkasta Kouvolaan.

Kun kaupunginhallitus Kotkassa teki päätöstä Kymsoten palvelusopimuksesta, esitimme koko sopimuksen palauttamista valmisteluun niin, että katkopalvelut olisi sen myötä turvattu Kotkassa. Palvelusopimus on ainoa kotkalaisten päättäjien väline vaikuttaa siihen, mihin 214 miljoonaa euroa sote-palveluissa käytetään. Neljän A4:n mittaisesta sopimuksesta sitä ei kuitenkaan voinut lukea. Hallituksen osaksi jäi heikosti päättyneen palautusesityksen jälkeen jäädä tilanteessa tarkkailijan rooliin.

Moni palauttamista vastustanut perusteli kantaansa sillä, että asia kuuluu Kymsoten yhtymävaltuustolle. Kun yhtymävaltuuston kokouksessakin todetaan, että budjettitason muutoksia ei voi tehdä, jää Kymsoten ylimmälle päätöksentekijälle toivojan rooli.

Vasemmistoliitto sai pontensa läpi. Niistä toisen mukaan Kymsote selvittää katkaisuhoidon säilymisen mahdollisuuden. Toivoen ei sote-palveluista tulisi päättää.

Kymsote on rikki. Meillä on tilanne, jossa äänestäjien mandaattia nauttivat edustajat eivät enää vaikuta 60 prosenttiin (sote) niissä asioissa, joista vuonna 2017 he äänestivät valtuutetut päättämään. Niistä eivät päätä myöskään valtuustojen valitsemat päättäjät kaupunginhallituksissa eikä yhtymävaltuustoissa. Valta on tällä hetkellä täysin Kymsoten viranhaltijoilla ja hallituksella. Päätökset ovat sen mukaisia.

Kymsotessa vallitsee keskittämisen ideologia. Sote-palveluita johdetaan insinöörimäisesti tilastoja katsomalla. Tästä kertoo muun muassa se, että vähennetään vähentämällä suoraan laitospalveluita eikä niiden tarvetta. Kun yksiköitä lakkautetaan tilastot edellä, eikä etusijalla ole ihmisten tarve numeroiden takaa, ollaan väärällä polulla.

Se mikä on rikki, on myös korjattavissa. Yhdenkään kunnan eroaminen ei ratkaise tilannetta. Korjaaminen vaatii kunnilta kuntarajat rikkovaa yhteistyötä. Kuntien on myös varauduttava mahdollisuuteen Kymsoten palvelujen suuremmasta rahoittamisesta, mikäli kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu sote-palveluissa sitä vaatii.

Kevään kuntavaaleissa äänestetään myös siitä, millä ideologialla sote-palveluita Kymenlaaksossa johdetaan. Jatkuuko keskittäminen ja säästölinja, vai panostetaanko palveluihin?

Joona Mielonen

kaupunginhallituksen jäsen (vas.)

Antti Hyyryläinen

Kymsoten yhtymävaltuutettu (vas.)