Lukijalta: Pyhtään lentokentällä tarpeetonta kiistaa?

Pyhtään lentokentän käyttäjät valittavat valittamisesta. Ehkäpä asiaa olisi ajateltava myös lakien kannalta.

Toiminnanharjoittajan on toimittava lakien ja asetusten ja niiden perusteella annettujen lupien mukaisesti. ELY-keskuksen jutuissa mainittu nihkeä kanta yritystoimintaan johtuu siitä, että sen tehtävä on valvoa ympäristönsuojelusäädösten noudattamista. ELY-keskus ei varmasti rajoita toimintaa tai rakentamista, mikäli asiat tapahtuvat lakien mukaan.

Jos rakennuslupia ei ole myönnetty tai ne on kumottu, viranomaiset ovat pitäneet lupia virheellisenä tai tulkinnanvaraisina. Valittajat ovat vain tuoneet asian esiin viranomaisten tietoon. Valittajilla ei ole valtaa estää toimintaa tai keskeyttää sellaisia, ne ovat viranomaisten vastuulla. Viranomaiset ovat asiantuntijoita lupa-asioissa.

Muutamia vuosia sitten selviteltiin Malmin lentokentän sulkemista ja korvaamista uudella kentällä. Prosessin alkuvaiheessa suunniteltiin kolmea neljää lentokenttää sen korvaajaksi. Hankkeet etenivät, selvityksiä tehtiin, mutta suunnitelmissa esiintyneiden ongelmien vuoksi yksikään kentistä ei toteutunut.

Pyhtäällä toimittiin aivan toisin. Ensin aloitettiin kentän rakentaminen, sitten haettiin ympäristölupa ja suunnitelmia tehtiin sen jälkeen. Nyt suunniteltu (ja osin aloitettukin) toiminta ja ympäristölupa ovat ristiriidassa keskenään. Lisäksi kenttäalueen kaavoituksen tulo vasta rakentamisen jälkeen on rajoittanut rakentamista alueella.

Kaavoitus ja ympäristölupa tulisi saattaa ajan tasalle ennen kuin kentällä aloitetaan nykyisen luvan vastaisia toimintoja. Kun lupa on hyvä ja kattava, se antaa luvan toiminnanharjoittajalle toimia luvan mukaisesti. Silloin kaikki toimii lakien mukaisesti eikä valituksia voi tehdä.

Ympäristölupa on toiminnanharjoittajalle pitkäaikainen vakuus siitä, että saa toimia luvan mukaisia rajoituksia noudattaen. Vain toiminnan huomattava lisääntyminen voi myöhemmin johtaa luvan päivitystarpeeseen.

Pyhtäällä lentokentän ympärillä tapahtuva toiminta tulisi nyt pitää nykyisen ympäristöluvan mukaisena ja hakea siihen sellaisia muutoksia, jotka mahdollistavat kaikki tulevaisuudessa suunnitellut toiminnot.

Valittaminen valituksista ei johda mihinkään.

Pertti Sundqvist

Lentokenttäaktiivi, Suomen luonnonsuojeluliitto

Kommentoidut