Lukijalta: Luovat ratkaisut avuksi Kotkan palveluverkon kehittämiseen

Suuri kouluverkon investointipaine ja tulevaisuudessa aleneva lapsimäärä johtavat loogiseen päätelmään, että Kotkan kouluverkkoa olisi syytä supistaa. Päättelyketjussa unohdetaan tosin se, että tällä ratkaisulla on enemminkin vaarana vahvistaa nykyistä laskevaa väestökehitystrendiä kuin torjua sitä.

Tutkimusten perusteella koulujen sulkeminen ennakoiden oppilasmäärien laskua voi kiihdyttää alueen väestöpakoa. Useista tutkimuksista tiedetään myös, että keskittäminen suurempiin yksiköihin ei itsestään lisää toiminnan tehokkuutta tai tuota säästöjä varsinkaan silloin, kun palveluverkko on toiminnallisuudeltaan ja maantieteelliseltä rakenteeltaan epäoptimaalinen.

Tutkimusten perusteella koulujen sulkeminen ennakoiden oppilasmäärien laskua voi kiihdyttää alueen väestöpakoa.

Kotkan kehitysnäkymät edellyttävät luovia ja innovatiivisia ratkaisuja palveluverkon sopeuttamiskierteen katkaisemiseksi. Kaupungin taloushaasteet korostavat resurssien tehokasta hyödyntämistä, mutta siihen ei päästä, jos ratkaisuja haasteisiin haetaan kapea-alaisesti vastuualoittain. Monimutkaisessa, haastavassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan entistä enemmän radikaaleja luovia ratkaisuja ja innovaatioita – ei pelkästään toiminnan supistamista.

Kun samanaikaisesti uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluja ja valtionosuusjärjestelmää sekä ollaan tarkastelemassa yleisemminkin kuntien tehtäviä, on selvää, että tulevaisuudessa kuntatoiminnan muutokset ovat suuria ja monitasoisia. Kuntatoiminnan muutokset ovat liian suuria, jotta niihin kyettäisiin vastaamaan vastuualakeskeisellä ajattelulla.

Luovaa ajattelua rajoittavat esteet vastuualoittaisesta toiminnan suunnittelusta tulisi raivata pois. Palvelukokonaisuuden optimointi edellyttää, että kaupungin toimintoja tarkastellaan yli vastuualojen. Olisi tarpeen pikaisesti pohtia, millaisia voisivat olla joustavat, rajoja ylittävät palveluratkaisut, jotka turvaavat palvelujen saatavuutta ja parhaimmillaan tuovat palveluja jopa aikaisempaa lähemmäksi kuntalaista.

Näitä luovia ja innovatiivisia ratkaisuja tarvitaan koko organisaation läpäisevästi aina hallinnosta päätöksentekoon asti. On selvää, että optimaalista ja resursseja tehokkaasti hyödyntävää lähikouluverkkoa ei kykene muodostamaan yksin opetustoimen vastuualue.

Olli Lehtonen, dosentti, elinvoimalautakunnan jäsen (sd.), Kotka