Lukijalta: Yrittäjät kannattavat itäistä rantarataa

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut jatkavansa Itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta. Yrittäjät suunnitellun rantaradan varrella sen sijaan ovat kautta linjan kannattaneet vaihtoehtoa Itäisestä rantaradasta, Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Luumäen kautta. Hallituksessa tätä päätöstä tai ilmoitusta ei ole käsitelty ja se tuli yllätyksenä – usealle ministerillekin.

Itärata on jo olemassa. Miljardi-investoinnin tekeminen muutaman minuutin ajansäästön vuoksi Kouvolaan tai Kuopioon olisi vastuutonta varojen käyttöä tässä taloudellisessa tilanteessa. Liikennepoliittisesti raideyhteys itään on tärkeä, ja hallituksen tulee tehdä lopullinen päätös, ei yksittäisen ministeriön, eikä varsinkaan puutteellisten tai virheellisten tietojen pohjalta.

Itäinen rantarata tukisi koko alueen ympäristökehitystä, vientiteollisuutta, satamia, transitoliikennettä ja matkailua sekä monipaikkaista työskentelyä ja asukkaiden liikkumista. Se olisi myös tärkeä osa Suomen raideverkoston laajenemista uusille alueille, josta sekä ihmiset, yritykset että ympäristö ja maamme ulkomaankauppa hyötyisivät.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi käsityksemme mukaan äärimmäisen tärkeätä panostaa pitkäjänteisesti ja vahvistaa täten merkittävästi kaakkoisen alueen kehittymistä.

Johan Bardy, Kotkan Yrittäjät, puheenjohtaja

Raimo Pippola, Kotkan Yrittäjät, varapuheenjohtaja