Lukijalta: Iäkäs omaishoitaja on hyödyllinen idiootti, joka toimii Kymsoten jatkeena ja puolesta

Omaishoitajan palkkio on pientä verrattuna siihen, että iäkkäällä kokoaikaisella omaishoitajalla ei ole itsellään vanhuutta sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan hän on numero hoitoketjussa. Hän on hyödyllinen idiootti, joka toimii Kymsoten jatkeena ja puolesta, jonka hoitotyön tarpeen, määrän ja laadun arvioivat julkista valtaa käyttävät, eivät ehkä kaikkein lahjakkaimmat viranhaltijat.

Hauras, sairas ihminen on voimaton valtaa käyttävien viranhaltijoiden edessä. Surullisinta on ehkä se, että ne omaishoitajat, joille ei myönnetä niin sanottua virallista omaishoitajan statusta, hoitavat palkkioitta sen, minkä laki heille mahdollistaa, ja jäävät ilman laissa määriteltyä kolmea vapaapäivää kuukaudessa.

Laativatko viranhaltijat arvioissaan hoito- ja avuntarvetta tarvitsevien vahingoksi päätöksiä tavoitteena säästää yhteiskunnan varoja kärsimyksen kustannuksella? Sellaista on hyvä nyhtää, joka ei enää yksin pysty puolustamaan itseään virkakoneistoa vastaan.

Yksittäisen viranhaltijan virka-aikana tehtyyn subjektiiviseen haastattelumuistioon perustuva avuntarveraportti, josta arviointikohteelle tai hänen edustajalleen ei anneta kopiota ennen asian käsittelyä ”jaoksessa” ei voi olla peruste omaishoidon kielteiselle päätökselle. Kielteistä ”jaoksen viranhaltijapäätöstä” on hauraan ja sairaan ihmisen vaikea muuttaa tai kumota jälkeenpäin. Hänet on helppo hiljentää ennen lopullista hiljaisuutta. Allekirjoittaneelle ei ole pyynnöstä huolimatta selvitetty, että mikä tämä päätöksiä tekevä jaos on.

Carl-Gustav Walldén,

Kotka

Uusimmat uutiset