Lukijalta: Haminan Kesäpuiston "karsealla" muistomerkillä on suuri historiallinen arvo

Useilla palkinnoilla palkittu puutarhaneuvos Heikki Laaksonen on suunnittelemassa Haminan kesäpuiston kehittämistä. Puistossa oleva Rannikkotaisteluissa kaatuneiden muistomerkki on Laaksonen näkemyksen mukaan "karsea" (KySa 13.9.). Itselläni ei ole taiteellista silmää, joten en osaa arvioida muistomerkin karseutta.

Kun muistomerkki on nyt otettu esille, niin haluan tässä samalla muistuttaa niin haminalaisia kuin muitakin muistomerkin syntyhistoriasta.

Talvisodan päätyttyä syksyllä 1940 heräsi Kymenlaakson rannikkoa puolustaneen Kotkan Lohkon aseveljien keskuudessa ajatus muistomerkin aikaansaamiseksi talvisodan saaristotaisteluiden ja niissä kaatuneiden asetoverien muiston kunnioittamiseksi. Hanke sai myötämielisen vastaanoton ja vapaaehtoisin keräyksin saatiin tarvittavat varat nopeasti kokoon. Muistomerkin suunnitteli ja piirsi Kotkan Lohkon joukoissa luutnanttina palvellut arkkitehti Veli Klami ja työ annettiin Haminan kiviveistämö E. Kiiskin tehtäväksi. Muistomerkin, joka muistutti merimerkki "kummelia", sijoituspaikaksi päätettiin tuolloin Kirkonmaa.

Luotan, että Haminassa yhä ymmärretään rannikkotaisteluiden merkitys ja nähdään muistomerkki olennaisena osana uudistuvaa Kesäpuistoa.

Ennen kuin muistomerkki valmistui, alkoi jatkosota. Asia otettiin uudelleen esille vasta kesällä 1949. Samalla laajennettiin muistomerkin aatteellista pohjaa käsittämään molemmat sodat vuosina 1939–1944 sekä kaikki Suomenlahden rannikolla tapahtuneet saaristo- ja rannikkotaistelut sekä niissä kalleimman uhrin antaneet sankarivainajat. Rahan arvon heikennettyä todettiin, että talvisodan jälkeen kerätyt varat eivät riitä ja näin jouduttiin toteuttamaan uusi keräys. Kotka ei ilmeisen poliittisista syistä halunnut tätä muistomerkkiä ja kaupunginhallitus linjasi, että muistomerkin pystytyksestä Kotkaan oli luovuttava taloudellisista syistä.

Muistomerkkitoimikunta kääntyi Haminan kaupungin puoleen helmikuussa 1951. Vanhassa sotilas- ja merikaupungissa esitykseen suhtauduttiin myötämielisesti. Haminan kaupungin taloudellisen ja teknisen tuen turvin hanke saatiin päätökseen, ja tämän "karsean" muistomerkin paljastustilaisuus pidettiin Haminan kesäpuistossa 69 vuotta sitten 23.9.1951.

Rannikkotaistelut ovat aina olleet kokoonsa nähden merkityksellisiä koko maamme kannalta. Rannikon taistelupaikkojen nimiluettelo on pitkä; mainitsen tässä vain nimet Teikari, Someri ja Suursaari. Luotan, että Haminassa yhä ymmärretään rannikkotaisteluiden merkitys ja nähdään Rannikkotaisteluissa kaatuneiden muistomerkki olennaisena osana uudistuvaa Kesäpuistoa.

Aapo Tokkola, puheenjohtaja, Kotkan Rannikkoalueen Perinneyhdistys ry