Lukijalta: Suvivirsi soimaan kaksi viikkoa myöhemmin

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) tekemän avauksen mukaan koulujen kesälomien siirrolla olisi positiivisia vaikutuksia suomalaiselle matkailulle ja elinkeinoelämälle. 3.5. julkaistun selvityksen mukaan matkailutulot kasvaisivat kesäkuukausina miltei 220 miljoonalla eurolla. Samalla voitaisiin lisätä myös matkailuyritysten henkilöstön määrää 1 300 henkilötyövuoden verran. Kotimaan matkailun kesäkauden piteneminen elokuulle olisi positiivinen asia myös ulkomaalaisten turistien kannalta. Euroopassa yleisin lomakuukausi onkin juuri elokuu.

Selvitys avaa oven laajemmalle yhteiskunnalliselle keskustelulle kesälomien siirtämisestä. Jo aikaisemmin lomien siirtämistä kahdella viikolla ehdotti ruotsinkielisten rehtorien yhdistys aiheeseen liittyvällä kansalaisaloitteella. Aloitteessa todetaan, että syyslukukausi koetaan kouluissa pitkäksi ja raskaaksi, ja lyhennetyllä syyslukukaudella voisi olla myönteinen vaikutus oppilaiden ja koulun henkilökunnan jaksamiseen.

Asiasta päätettäessä ensisijainen kriteeri tulee kuitenkin olla lasten ja perheiden etu.

Asiasta päätettäessä ensisijainen kriteeri tulee kuitenkin olla lasten ja perheiden etu. Vuoden rytmitystä tulee tarkastellakin oppimisen näkökulmasta. Miten lomien siirto vaikuttaisi lasten oppimiseen ja opiskeluun? Tällä hetkellä kevätlukukausi on syyslukukautta pidempi, ja kesälomien siirto pidentäisi sitä entisestään. Kevättä jaksottamaan voitaisiin sijoittaa esimerkiksi pidempi lomapätkä koululaisille pääsiäisen aikaan, jos kesäloman alku siirtyisi kahdella viikolla eteenpäin. Muitakin käytännön asioita pitäisi toki järjestää uudelleen.

Asiaa olisikin hyvä selvittää sekä opetus- ja kasvatusalan että perheiden näkökulmasta vielä lisää.

Markku Pakkanen, kansanedustaja (kesk.), Kouvola