Lukijalta: Sähköistä osaamista lisäämällä tehoja väliportaan hallintoon

Suomessa on useakin hallitus pyrkinyt sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten parempaan hallintaan. Nykyisen hallituksen ohjelmassa mukaan liitettiin laajempi maakuntauudistus sisältäen myös enemmän elinkeinopoliittisia toimintoja. Hallituksen säästöohjelma oli sen toimikauden alussa vuositasolla 10 miljardia euroa, josta soten osuus oli seitsemän miljardia. Tavoitteekseen hallitus sopi 18 maakuntaa, joilla saavutettaisiin tarvittava kustannusten hallinta ja hyvä toiminta.

Nyt valtakunta on tilanteessa, jossa uuden maakuntahallinnon toteuttamisen poliittinen päätöksenteko takkuaa lainsäädännön vaikeuksien takia. Toisaalta yksityinen talous on kiinnostunut sote-alueen mahdollisuuksista ostamalla kiinteistöjä ja hankkimalla liiketoimintaa sote-palveluissa.

Kun ajatellaan 18 maakunnan hallintoa, se tarkoittaa maakunnallista 18 luottamushenkilöorganisaatiota ja 18 virkamiesorganisaatiota hallinnon pyörittämiseen. Vaikka tällä korvataan käytännössä olevia maakuntaorganisaatioita, näin suurella organisaation lisäämisellä ei ole nykyaikana ja tulevaisuuteen katsoen perusteita.

Uuteen väliportaan hallintoon pitää mennä kehitystyön kautta eikä yksinomaan väliportaan henkilöperusteisia hallintoportaita rakentamalla. Kehitystyötä tapahtuu jo nyt monilla tahoilla. Valtio itse tekee kehitystyötä ja myös sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset yksiköt panostavat siihen. Kehitystyötä toteutetaan toiminnan ja hallinnon osalta useilla tavoilla. Sähköisen tiedonsiirron ja käsittelyn kehittyminen, älytietokoneet ja ohjelmistorobotit ovat nykypäivää. Sähköisen tiedonhallinnan hyvä osaaminen tuo paljon mahdollisuuksia valtion väliportaan hallinnon kehittämiseen siten, että palvelut kansalaisille voidaan toteuttaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kauko Määttä, diplomi-insinööri, Imatra