Lukijalta: Kulttuurin rahoitusosuus valtion budjetista on kaksinkertaistettava

Kulttuuri on meille kaikille tärkeää. Taidetta ja kulttuuria arvostetaan. Kulttuurivienti tuo meille tuloja. Taiteilijoita ja kulttuurin tekijöitä ihaillaan. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että kulttuuri kuuluu kaikille.

Viime aikoina olen täyttänyt eduskuntavaaliehdokkaana lukuisia vaalikoneista, mutta yhdessäkään niistä, ei ole ollut yhtään kulttuuripolitiikkaan liittyvää kysymystä.

Kun katsoo valtion kokonaisbudjettia, niin kulttuurille kanavoitujen tulojen kokonaisosuus on Suomessa noin puoli prosenttia. Se kuulostaa melko vähäiseltä. Mielestäni meidän tulisi ottaa tavoitteeksemme nostaa kulttuurin rahoitus vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista.

Taide- ja kulttuurilaitokset tuottavat valtavan määrän hyvinvointia kansalaisille. Sen lisäksi ne luovat meille identiteettiä ja laajemmassa mittakaavassa maabrändiä. Laajamittainen taiteen perusopetus toimii polkuna myöhempään ammattiin. Jokainen ihminen on synnynnäisesti luova ja tätä luovuutta tulisi tukea. Uusien innovaatioiden tuottamiseen tarvitaan luovuutta, aivan yhtä lailla, kuin taiteen tekemiseenkin. Luovuuden tukeminen on elinehto maamme kilpailukyvyn kasvulle kaikilla aloilla.

Kulttuurin ja taiteen asemaa yhteiskunnassa tulisi vahvistaa. Sitä ei pitäisi tarkastella niinkään tuettavana toimintamuotona, vaan pysyvänä osana valtion ja kuntien toimintaa, kuten mikä tahansa peruspalvelu. On yhtä lailla järkyttävää, että taiteilija, joka tuottaa hyvinvointia ympäröivään yhteiskuntaan, joutuu taitelemaan omasta leivästään apurahaviidakossa, kuin sekin, että taidetta ja kulttuuria tuottavat tahot, joutuvat hakemaan valtion avustuksia, vaikka toiminta olisi pysyvää ja vakiintunutta. Kulttuuri ja taide ansaitsevat vakiintuneen aseman osana yhteiskunnan toimintaa. Kulttuuri ja taide ansaitsevat vähintään yhden prosentin osuuden valtion talousarviossa.

Hanna-Kaisa Lähde, kansanedustajaehdokas (vihr.), Kotka