Lukijalta: Liikenneinvestoinnit ovat näytön paikka talousarviota laativalle hallitukselle

Valtion ensi vuoden talousarvion valmistelu on nyt ajankohtainen ja mielenkiintoa herättävä. Toteutuvatko vaalilupaukset ja miten vastataan hallitusohjelmassa annettuihin lupauksiin. Työllisyystilanne on edelleen parantunut ja tämä antaa hallitukselle mahdollisuuden toteuttaa niitä hankkeita ja lupauksia, joita hallitusohjelmaan on kirjattu.

Viime päivien keskusteluissa on investointien suhteen oltu aika hissukseen, vain suurista hankkeista ja niiden toteuttamisaikeista on ollut puhetta. Ministeri- ja valiokuntien puheenjohtajien valintojen jälkeen on väyläinvestoinneista keskusteltu ainoastaan raideliikenteen osalta. Jos tämä hallitus saa tehtyä päätöksen, voidaanko Suomessa rahoittaa suuria miljardiluokan väyläinvestointeja muillakin tavoin kuin budjettiperusteisesti, esimerkiksi hankeyhtiö- tai vastavilla malleilla, voidaan sanoa, että hallitus on onnistunut. Tästä periaatteestahan ei vielä ole hallituksen sisällä yhteisymmärrystä.

Keväällä tehty päätös, jolla Kouvola—Kotka-rataosa saa kunnostusmäärärahaa, oli hyvä. Tieliikenteen osalta olisi kuitenkin aivan välttämätöntä, että jo nyt syksyn budjettiriihessä osoitettaisiin määrärahaa VT 15:n investoinnille. Viime päivien keskustelu ja lehtikirjoittelu vie helposti huomion toisaalle, mutta onneksi ely-keskuksen suunnalta on linjattu selkeästi, että VT 15 on Kaakkois-Suomen tärkein väylähanke tällä hetkellä.

Viime hallituskaudella kyseinen tieosuus sai jo suunnittelumäärärahaa ja Keltakankaan risteysalue on nyt valmistunut ja toimii loistavasti. Jotta alueemme tärkein väylähanke etenisi edelleen toivon, että hallituksen ensi vuoden talousarviossa osoitettaisiin nyt riittävän suuri rahoitus hankkeen loppuun viemiseksi. Tämän kokoluokan hankkeet tulevat säilymään tulevaisuudessakin budjettipäätöksin tehtävien hankkeiden joukossa.

Katseet kääntyvät tässä vaiheessa oman maakunnan ministerin suuntaan.

Markku Pakkanen (kesk.), Kouvola