Lukijalta: Kotkamills vastaa: Energian tuotannosta syntyvien TRS-päästöjen taso on laskenut merkittävästi vuoden takaiseen verrattuna

Anna-Liisa Snicker (KySa 12.9.) kirjoitti ilmanlaadusta Kotkassa. Meille Kotkamillsissä ympäristöasiat ja lähialueiden viihtyvyys ovat tärkeitä.

Mielipidekirjoituksessa mainittu nestemäisen hapen laitteisto tuli vuosi sitten helpottamaan Kotkamillsin puhdistamolla vallinnutta happikatoa ja parantamaan puhdistamon toimintaa. Laitteiston asennuksen jälkeen haisevien rikkiyhdisteiden TRS-pitoisuudet kaupungin kirjaston mittauspisteellä alenivat ja myös asukkaiden yhteydenottojen määrä väheni kesän 2018 aikana selvästi verrattuna haasteelliseen kevääseen. Tämän vuoden kevään ja kesän aikana puhdistamo on toiminut hyvin.

Tämän vuoden kevään ja kesän aikana puhdistamo on toiminut hyvin.

Toimenpiteidemme seurauksena energian tuotannosta syntyvien TRS-päästöjen taso on laskenut merkittävästi vuoden takaiseen verrattuna. Vaikka hajua voi välillä esiintyä paikallisesti, näkyy parannus kuitenkin selkeästi yhteydenottojen määrän laskuna sekä kaupungin TRS-mittauksen perusteella myös Kotkansaarella.

Koska kyseessä on tehdasintegraatti, jossa on paperin, kartongin ja sellun valmistusta, on potentiaalisia hajulähteitä muitakin kuin puhdistamoon liittyvät toiminnot. Viimeisen kuukauden aikana on Kotkan tehtailla ollut vuosittainen huoltoseisokki. Tästä johtuneiden ylös- ja alasajojen vuoksi on lähialueella saattanut esiintyä ajoittaista hajua.

Kuten mielipidekirjoituksessa mainitaan on haju paikallinen, minkä olemme huomanneet myös tehtaalla. Kaupungilla talon toisella puolella voi olla hajua ja toisella ei, sama haaste on myös tehtaan sisäpuolella. Hajun syyn pyrimme aina selvittämään. Aina selvittämisestä huolimatta emme kuitenkaan löydä mitään normaalista poikkeavaa. Suhtaudumme alueen asukkaiden palautteeseen vakavasti ja pyrimme aina parantamaan tilannetta. Tehdyillä toimenpiteillä olemmekin jo saaneet parannusta ilmanlaatuun.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Hyvä ilmanlaatu Kotkassa on meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Jani Heiskanen, ympäristöpäällikkö, Kotkamills Oy