Lukijalta: Onko Kymsotesta neuvoteltaessa kuntalaisille annettu liian ruusuinen kuva palveluista?

”Kaupungilla tulee olla selkeä tahtotila säilyttää nykyiset perusterveydenhuollon moniammatilliset palvelut lähipalveluna kiirevastaanottoineen”, todettiin Haminan talousarviossa 2018, kun Kymsoten osalta neuvotteluja käytiin. Tämän vuoden talousarviossa tavoitteena on, että ”Sote-palvelut säilyvät nykytasolla”. Tämän mukaisesti Haminan kaupunki neuvotteli Kymsoten perustamisesta muiden kuntien kanssa, ja näin asia ”myytiin” Haminan kaupunginvaltuustolle. Jo silloin eri tahoilla oltiin kyllä huolestuneita siitä, säilyvätkö palvelut nykytasolla, mutta näin vakuutettiin monella suulla.

Kymsoten lähtökohtana piti olla se, että kunnat antavat riittävästi taloudellisia resursseja nykyisten lähipalvelujen turvaamiseksi, jottei heti 2019 tarvitse tehdä rakenteellisia muutoksia, vaan muutokset tehdään kuntalaisia kuunnellen.

Kunnat ovat siis sittenkin ”ulkoistaneet” osan omista säästötavoitteistaan Kymsotelle

Mihin on päädytty? Edessä ovat mittavat muutokset koskien niin henkilöstöä, rakenteita kuin toiminnan sisältöä. Tavoitteena kun on saavuttaa kahdessa vuodessa 25 miljoonan euron säästöt!

On perusteltua kysyä, onko sekä kuntalaisia että päättäjiä johdettu tietoisesti harhaan? Ovatko neuvottelijat antaneet liian ruusuisen kuvan tulevasta? ”Leveämmät hartiat” eivät siis takaakaan luvattujen lähipalveluiden säilymistä eri kunnissa, vaan edessä ovatkin varsin mittavat muutokset ja selkeästi palveluiden keskittäminen Kotkaan ja Kouvolaan.

Kunnat ovat siis sittenkin ”ulkoistaneet” osan omista säästötavoitteistaan Kymsotelle. Esimerkiksi Haminan talouspäällikön Kirsi Hämäläisen mukaan ”tulee löytää tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, jotta kaupungin talous pysyy kestävällä uralla”. Siis siitäkin huolimatta, että palvelujen tarve kasvaa.

Kuntalainen maksaa – erilaiset palvelumaksut ovat jo nyt nousseet huomattavasti. ”Leveämmät hartiat” ovatkin palvelujen käyttäjien lompakossa.

Pirkko Parjanen, kaupunginvaltuutettu (kd.), Hamina