Lukijalta: Oppilaitoksesta on saatava riittävät tiedot ja taidot työelämää varten

Ammatillinen koulutus uudistui viime vuonna reformin myötä. Kehittämisen tavoitteet ja suunta olivat hyviä ja kannatettavia, mutta resurssit jäivät liian pieniksi. Lehdistä olemme voineet lukea, kun huolestuneet opiskelijoiden vanhemmat purkavat pettymystään lähiopetuksen vähäisestä määrästä, opiskelijoiden puutteellisesta osaamisesta ja opiskelumotivaation laskemisesta. Keskustelin itse erään kahvila- ja ravintola-alan yrittäjän kanssa, joka kertoi, ettei löydä osaavaa työntekijää keittiöön, alalle valmistuneiden joukosta. Tämä on huolestuttavaa.

Tulevan hallituskauden aikana on ammatillisen koulutuksen tasoa nostettava niin, että kaikki opiskelijat saavat riittävästi oman alansa oppia. Jo nyt on käynyt selväksi se, että opiskelijoilta on odotettu opinnoissa sellaista itseohjautuvuutta, johon kaikki eivät suinkaan ole vielä valmiit. Rahan puutteessa lähiopetuksen määrä on jäänyt liian niukaksi ja opiskelijat vaille ohjausta. Viime syksynä julkaistiin opiskelijoille tehty kysely (Amistutkimus), jonka mukaan opetukseen tyytyväisiä opiskelijoita on 77 prosenttia, mutta 48 prosenttia heistä toivoi, että opettajilla olisi enemmän aikaa puhua heidän kanssaan ja 22 prosenttia koki opintoihin sisältyvän liian vähän opettajan antamaa opetusta.

Työllistyminen on tulevaisuudessa mahdotonta ilman ammatillista- tai korkeamman asteen koulutusta. Siksi kaikki on pidettävä mukana. Tulevaisuudessa on varmistettava, että opettajan antaman opetuksen ja tuen määrä on riittävä koko opiskelun ajan, myös tehostettua- tai erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla. Ei riitä, että koulutuksen käy läpi. On myös varmistettava, että opiskelija saa siitä asiaankuuluvat tiedot ja taidot.

Maaret Lommi,  kansanedustajaehdokas (kd.), Kotka