Lukijalta: Nuorille tukea koronan aikana ja sen jälkeen – taloudelliset ongelmat ja päihteiden käyttö ovat lisääntyneet

Työpajojen valmentajat, etsivät nuorisotyöntekijät ja Marttojen kotitalousasiantuntijat työskentelevät vuosittain 35 000 nuoren kanssa. Näissä palveluissa kohtaamme elämän taitekohdissa olevia nuoria ja aikuisia, jotka kaipaavat tukea suunnan löytämiseen, arjen rytmiin ja asioiden hoitamiseen.

Poikkeuksellinen kevät on aiheuttanut nuorten palveluihin haasteita, joihin etsivä nuorisotyö, työpajat ja järjestöt ovat vastanneet nopeasti. Työpajat ja etsivä nuorisotyö ovat ketterästi siirtäneet toimintaansa verkkoon. Marttojen verkkosivujen kävijämäärät nousevat kohisten ja rinnalla kehitetään monenlaista uutta digineuvontaa.

Koronaepidemia on lisännyt etsivän nuorisotyön nuorten ja työpajojen valmentautujien huolenaiheita. Epidemiasta on aiheutunut ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä ja eristäytymistä sekä huolta omasta ja läheisten terveydestä. Seurauksena on ollut taloudellisia ongelmia, toimettomuutta, päivärutiinien puutetta ja lisääntynyttä päihteiden käyttöä.

Nuoret ja aikuiset ovat saaneet etsivästä nuorisotyöstä ja työpajalta keskustelutukea, kanssakäymistä, neuvontaa sekä mielekästä tekemistä kotioloihin. Säännöllinen yhteydenpito ja etäyhteyksin toteutettu työpajatoiminta ovat auttaneet valmentautujia jaksamaan sekä ylläpitämään arkipäivän rutiineja ja aktiivisuutta.

Koronaepidemian myötä osa nuorista ja aikuisista tarvitsee jatkossa entistäkin enemmän tukea arjenhallintaan ja taloudenhoitoon. Etänä ja digitaalisesti toteuttavien palvelujen rinnalle tarvitaan riittäviä resursseja lähityöhön, yhdessä tekemiseen nuorten kanssa. Nuorten hyvinvointia vahvistamalla tuetaan myös polkua koulutukseen ja työelämään.

Koronaepidemiasta on aiheutunut nuorille ahdistusta ja muita mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä ja eristäytymistä sekä huolta omasta ja läheisten terveydestä.

Kahdeksan kymmenestä työpajan valmentautujasta ja etsivän nuorisotyön nuoresta kokee arjenhallintansa vahvistuneen saamansa tuen myötä. Tämä näkyy muun muassa päivärytmissä, virastoasioiden hoitamisessa ja omatoimisuudessa hoitaa arjen asioita.

Yhdeksän kymmenestä Marttojen kurssille osallistuneesta nuoresta kertoo oppineensa helpon ja edullisen kotiruoan valmistusta. Lisäksi nuoret oppivat kodinhoidon perusasioita ja saavat tietoa kuluttaja-asioista. Seitsemän kymmenestä aktivoitui seuraamaan enemmän omaa rahankäyttöään.

Yhteistyössä etsivän nuorisotyön, työpajojen ja Marttojen kesken vahvistetaan nuorten voimavaroja ja käytännön elämäntaitoja. Neljä viidestä työpajalla olleesta nuoresta jatkaa pajalta koulutukseen, työhön tai tarkoituksenmukaiseen palveluun. Pidetään huolta tästä jatkossakin.

Hyvä arki kuuluu kaikille.

Päivi Känsälä, koordinaattori Marttaliitto ry

Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry