Lukijalta: Miljardien eurojen itäisestä ratainvestoinnista tarvitaan poliittinen päätös

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti 30.9. jatkavansa itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja Lentorata–Porvoo–Kouvola-linjauksen pohjalta. Ministeriön ilmoituksessa todettiin, että Itäistä rantarataa toteuttavan Porvoo–Kotka–Luumäki-linjauksen hankeyhtiön rahoitus näyttää jäävän vajaaksi. Ilmoitus pohjautuu virheelliseen käsitykseen Itäisen rantaradan rahoituspohjasta.

LVM tiedusteli kesällä alueiden alustavaa sitoutumista suunnitteluhankeyhtiön pääomittamiseen, johon Itäisen rantaradan toimijat antoivat vakuutuksensa. Mukana Itäisen rantaradan linjauksen suunnitteluhankeyhtiön rahoituksessa on myös elinkeinoelämän toimijoita. Ministeriön viime keskiviikkoinen ilmoitus tulikin suurena yllätyksenä.

Kaupunkien ja kuntien tahtotila Itäisen rantaradan toteuttamiselle on suuri. Elinkeinoelämä näkee radan elintärkeänä koko Suomen kilpailukyvylle. Uusi rata muun muassa yhdistää Suomen suurimmat satamat ensimmäistä kertaa rataverkkoon, laajentaa pääkaupungin työssäkäyntialuetta ja vahvistaa koko maan huoltovarmuutta.

Kun linjataan siitä, mihin miljardien eurojen julkinen investointi tulevaisuudessa mahdollisesti suunnataan, on tarkasteltava koko Suomen etua. Linjaus ei voi perustua yksisuuntaiseen tulkintaan alustavasta rahoitussitoumuksesta.

Linjaus ei voi perustua yksisuuntaiseen tulkintaan alustavasta rahoitussitoumuksesta.

Itäisen rantaradan kaupungit ja kunnat ovat viestineet olevansa valmiita päätöksentekoon jo aiemmin ilmoitetun rahoituspohjan vahvistamiseksi. Suunnitteluhankeyhtiöneuvotteluja on jatkettava Itäisen rantaradan osalta ja itäiselle ratalinjaukselle tarvitaan parlamentaarinen käsittely sekä avoimesti tehty poliittinen päätös.

Jari Elomaa

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Kotkan kaupunki

Sami Virtanen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kotkan kaupunki