Lukijalta: Tulevaan talouskasvuun on vaarallista olla tarttumatta

Kymen Sanomien lukijalta -palstalla kirjoitettiin 21.2, että digitalisaatio ja etätyö eivät tuo ratkaisua Kotkan taloudelle. Työn murros tapahtuu kuitenkin meistä riippumattomasti ja asiantuntijatyö tulee lisääntymään digitalisaation sekä teknologian kehityksen myötä. Samalla työn paikkasidonnaisuus heikentyy merkittävästi osassa ammatteja.

Työnteon paikkojen muuttuminen on Kotkalle mahdollisuus houkutella uusia asukkaita. Se mahdollistaa myös uuden liiketoiminnan kehittymisen tulevaisuuden kasvualoilla. Kuntapolitiikassakin olisi syytä katsoa tulevaisuuteen ja siinä kasvua synnyttäviin tekijöihin. Viime vuosien nettomuuttoliiketilastot osoittavat Kotkan kärsivän edelleen rakennemuutoksesta. Muuttotappiot todentavat taloudellisen toimeliaisuuden hiipuneen Kotkassa.

Tarve elinkeinorakenteen kehittämiselle on todellinen. Olisi kovin vaarallista jättäytyä tulevien kasvumahdollisuuksien ulkopuolelle. Kotkassa teollisuus, rakentaminen tai yksityiset palvelut eivät ole toipuneet työllisyyden osalta vuoden 2009 taantumaa edeltäneelle tasolle. Vuoteen 2018 mennessä näiltä aloilta on vähentynyt Kotkassa yhteensä 2960 työpaikkaa.

Tulevaisuuden kasvumahdollisuuksien esittäminen ei ole pois yhdeltäkään kotkalaiselta, päinvastoin. Säilyttääksemme nykyisen elintasomme, tarvitsemme väestön ikääntyessä nykyistä huomattavasti korkeampaa työllisyysastetta sekä kasvua työntuottavuudessa.

Nykyiset työpaikat ovat tässä tavoitteessa yhtä tärkeitä kuin tulevaisuuden työpaikatkin. Paikallistalouden kerrannaisvaikutuksien välityksellä nykyiset yritykset ja työpaikat – esimerkiksi yksityisissä palveluissa - hyötyisivät uudesta taloudellisesta toimeliaisuudesta.

Yhteisten asioiden hoitamiselle ei ole eduksi, että julkisesti luodaan keinotekoista vastakkainasettelua. Kotkan tulevaisuuden haasteet ovat suuria ja ne edellyttävät kaikilta puolueilta uusia ratkaisuja ja avauksia.

Olli Lehtonen, kuntavaaliehdokas (sd.), Kotka

Luetuimmat